ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สภาพอากาศ
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
 สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี
ปริมาณน้ำฝน
 รายงานปริมาณน้ำฝนประจำวัน
 สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
ปริมาณน้ำท่า
 สถานการณ์น้ำ(กรมชลประทาน)
ข้อมูลน้ำท่วม
 รายงานสภาพการจราจรจากเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (กรมทางหลวง)
 ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แสดงภาพกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดปัตตานีในรอบวัน (แนวทางการใช้ประโยชน์จากแผนภาพ)

แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ


  น้ำท่วมทางหลวงแต่สามารถผ่านได้   น้ำท่วมทางหลวงไม่สามารถผ่านได้
สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586 โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014 โทรสาร 02-664-5500