ทรงพระเจริญ

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี

  

 

http://www.pattani.go.th/pokkrong/homepage

     

เมนูหลัก
ประวัติผู้บริหาร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ที่่ว่าการอำเภอ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ติดต่อที่ทำาการปกครองจังหวัด

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

สรุปผลการดำเนินการนิเทศการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง3)

อ่านต่อ>>


ผู้นำศาสนาพุทธและผู้นำศาสนาอิสลาม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ถ่ายรูปร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบจักรยานแก่ประชาชนในอำเภอยะหริ่ง

ทีมชนะเลิศการแข่งขันดิเกร์ฮูลู ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2551 ได้แก่ ทีมคณะซือรีมินตัง จากจังหวัดนราธิวาส

 

 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรที่เป็นอิสระของรัฐ

กระดานสนทนา ถาม-ตอบ เว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี

แผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2551

 

 

 

 

 

 

menu link

หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตร
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานรัฐมนตรี
- กรมการปกครอง
- กรมที่ดิน
- กรมการพัฒนาชุมชน
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ศอ.บต.
 
หนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ www.thairath.co.th
- เดลินิวส์ www.dailynews.co.th
- มติชน www.matichon.co.th
- ข่าวสด www.matichon.co.th/khaosod
- คมชัดลึก www.komchadluek.net
- บ้านเมือง www.banmaung.co.th
- สยามรัฐ www.siamrath.co.th
 
เว็บไซต์อื่น ๆ
- จังหวัดปัตตานี
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดนราธิวาส
- จังหวัดสงขลา
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง
- ไทยตำบลดอทคอม
- สำนักงาน ก.พ.
- สำนักงาน ก.พ.ร.
- คนดีดอทคอม
- คนไทยดอทคอม

 

 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย : กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัด จังหวัดปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร : 073-349-517

...................................................