กลุ่มงานคดี

นางสาวปาติเมาะ  ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายคดี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีTHE OBSERVATION AND PROTECTION CENTRE OF PATTANI
สถานีตำรวจที่นำส่งตัวเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดปัตตานี

สถิติการส่งตัวเด็กและเยาวชนคลิกที่แผนที่ ลองคลิกที่แผนที่ดูสิครับ
สภ.อ ปะนาเระ สภ.อยะหริ่ง สภ.อ เมืองปัตตานี สภ.อ มายอ สภ.อ ทุ่งยางแดง สภ.อ สายบุรี สภ.อ กะพ้อ สภ.อ ไม้แก่น สภ.อ หนองจิก สภ.อ โคกโพธิ์ สภ.อ แม่ลาน สภ.อ ยะรัง
จัดทำโดย
นายสุเทพ อ่อนยิ่ง   นายรอมลี แวเด็ง   นายสัญทัศน์ เพชรแก้ว
ติดต่อสอบถามได้ที่ 073-337-145-7   โทรสาร 073-337-148
พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ