หมายจับ ป.วิ.อาญา  คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ห้วงปี 2547 - 28 ก.พ. 2552                                
           
ลำดับ คำนำ ชื่อ นามสกุล ฐานความผิด คดี กลุ่มคดี หมายจับ ปี ศาล DateADD สภ เลขคดี ปีเลขคดี นับแต่ หมดอายุความ เขตข้อมูล16 ที่อยู่ ความมั่นคง การปฏิบัติ g,nv พฤติการณ์ เลขบัตร เกิด พงส ภาพ
1 นาย สือมัน กอตอ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน สร้างความปั่ป่วนในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพล  ก่อการร้าย มีส่วนร่วมในการก่อการร้าย อเงยี่และซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.492  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/6/2008 หนองจิก 101 /2551   10 มิ.ย.68   20/1 ม.6 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 18 มิ.ย. 51 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.550  เวลา 05.52 น.ริมถนนสายดอนรัก-ท่ากูโบ ม.5  คดีทหารชุด ร้อย  ร.2343 จำนวน 6 นาย ออกลาดตระเวนในพื้นที่ 3-9403-00357-91-1 6 มิ.ย. 2526    
2 นาย มาฮามะซู เจะหะ ทำและมีวัตถุระเบิด โดยมิได้รับอนุญาจากนายทะเบียน ทำให้เกิดระเบิด   จ.1022  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 31/12/2008 มายอ 192 /2551 24 ธ.ค.51 24 ธ.ค.71   94/1 ม.5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี ควรามมั่นคง จับกุม 31 ธ.ค. 51 วันที่ 24 ธ.ค.51 เวลา 07.30 น.บริเวณริมคลองชลประทาน บ้าน้ำใส ม.5 ต.ลุโบะยิไร องมายอ คดีคนร้ายนำระเบิดพาวเวอร์เจลใส่กล่องเหล็กวางไว้หน้าตะก้รารถ จยย.ทะเบียน กพย.467 นราธิวาส 1-9405-00008-35-3 4 พ.ย.2527    
3 นาย อัสมี ดราแม ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน สร้างความปั่ป่วนในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพล  ก่อการร้าย มีส่วนร่วมในการก่อการร้าย อเงยี่และซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.492  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/6/2008 หนองจิก 101 /2550   10 มิ.ย.68   26/2 ม.6 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 23 มิ.ย. 51 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.550  เวลา 05.52 น.ริมถนนสายดอนรัก-ท่ากูโบ ม.5  คดีทหารชุด ร้อย  ร.2343 จำนวน 6 นาย ออกลาดตระเวนในพื้นที่ 3-9403-00006-99-3      
4 ดช. อับดุลปาตะ มะหลี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน สร้างความปั่ป่วนในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพล  ก่อการร้าย มีส่วนร่วมในการก่อการร้าย อเงยี่และซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.13  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/6/2008 หนองจิก 101 /2550   10 มิ.ย.68   36/1 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 23 มิ.ย. 51 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.550  เวลา 05.52 น.ริมถนนสายดอนรัก-ท่ากูโบ ม.5  คดีทหารชุด ร้อย  ร.2343 จำนวน 6 นาย ออกลาดตระเวนในพื้นที่ 1-9403-00121-14-8 17 พ.ย.2532    
5 นาย ลุกมาน กะสาหะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ก่อการร้ายฯ   จ.121  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/7/2008 ปะนาเระ 71 /2550 21 มิ.ย.50 21 มิ.ย.71   87/1 ม.1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ก.ค. 51 วันที่ 21 มิ.ย.51 เวลา 16.40 น. ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คดียิงนายทอง  หนูแก่นเพ็ชร จนท.รปภ.รพ.ปะนาเระ เสียชีวิต) 3-9406-00280-65-5 18 ส.ค.2526    
6 นาย ลุกมาน กะสาหะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ก่อการร้ายฯ   จ.124  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/7/2008 ปะนาเระ 17 /2550 21 มิ.ย.51 21 มิ.ย.71   87/1 ม.1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ก.ค. 51 วันที 5 มีนาคม 2550 เวลา 11.10 น.ที่ ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (คดียิงคนรับจ้างเกี่ยวข้าวเสียชีวิต จำนวน 2 คน นายพีระพล  เฉลิมนรัตน์ นายนายสมศักดิ์ ศรีพิทักษ์) 3-9506-00280-65-5 18 ส.ค.2526    
7 นาย ตอพา สาแม ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.516  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 24/6/2008 บ้านโสร่ง   /2550 27 พ.ย.50 27 พ.ย.70   42/1 ม.3 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 29 ก.ค. 51 วันที่ 23 พ.ย.50 เวลา 17.00 น.ที่ร้านขายของชำเลขที่ 125/2 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี(คดียิง ส.ต.ท.วิจิตร  ชัยทิพย์ ตร.สภ.บ้านโสร่ง เสียชีวิต) 5-9406-00020-61-7 15 มิ.ย.2511    
8 นาย สุริยา เจ๊ะมินะ ร่วมกันฆ่าและพยายมฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน และก่อการร้ายโดยทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง ทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ก่อการร้ายฯ   จ.128  /2552 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/1/2009 ทุ่งยางแดง 96 /2551 16 ธ.ค.51 16 ธ.ค.71   13 ม.3 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 23 ม.ค. 52 วันที่ 16 ธ.ค.2551 เวลา 14.45 น. ถนนสายบ้านแฆะ-โต๊ะชูด ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง( คดียิง จนท.ทมหารชุด ฉก.25 ปัตตานี เสียชีวิต จำนวน 2 นาย ) 3-9406-00008-12-2 6 ธ.ค. 2515    
9 นาย รุสดี สนิ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลจักห่าทรัพย์สินร่วมการฝึกก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ ก่อการร้ายฯ   จ.710  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/8/2008 ยะรัง 35(ส) /2551 21 ก.ค.51 21 ก.ค.71   43/2 ม.2 ต.ปิตูมุดี  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ก.พ. 52 วันที่ 21 ก.ค.51 บ้านเลขที่ 25/1 ม.3 ต.ยะรัง เวลาประมาณ 12.40 น.คดีคนร้ายยิง จนท.ตร.ที่บ้านพัก และบ้านของชาวบ้านที่สามแยกถนนสายกลางตัดถนนประตูโพธิ์ 1-9410-00086-73-9 15 ส.ค.2529    
10 นาย มะซูยี ปาเนาะ พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ร่วมกันสะสมกำลังพลอาวธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันเพื่อก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ และก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.717  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/8/2008 ยะหริ่ง 80 (ส) /2551 1 ส.ค.51 1 ส.ค.71   30/2 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยัหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 ก.ย. 51 วันที่ 1 ส.ค.51 เวลา 15.25 น.ที่ปอเนาะดาลอ ม.5 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดีคนร้ายนายมูฮำหมัดอานิส ยุนุ ถูกวิสามัญ ) 3-9409-00003-63-1 11 เม.ย.2521    
11 นาย สุริยา ดอเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันเพื่อก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ และก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.718  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/8/2008 ยะหริ่ง 80 (ส) /2551 1 ส.ค.51 1 ส.ค.66   145 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 ก.ย. 51 วันที่ 1 ส.ค.51 เวลา 15.25 น.ที่ปอเนาะดาลอ ม.5 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดีคนร้ายนายมูฮำหมัดอานิส ยุนุ ถูกวิสามัญ ) 3-9409-00198-92-0 7 เม.ย.2518    
12 นาย ตารมีซี มะแซ ร่วมกันสะสมกำลังพลอาวธ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันเพื่อก่อการร้าย ซ่องโจร อั่งยี่ และก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.719  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/8/2008 ยะหริ่ง 80 (ส) /2551 1 ส.ค.51 1 ส.ค.66   10 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 ก.ย. 51 วันที่ 1 ส.ค.51 เวลา 15.25 น.ที่ปอเนาะดาลอ ม.5 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดีคนร้ายนายมูฮำหมัดอานิส ยุนุ ถูกวิสามัญ ) 3-9405-00334-83-4 2 ม.ค.2524    
13 นาย แวอาแซหรือแซ สะแต ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ก่อการร้ายฯ บ่อยุงปะนาเระ(1) จ.200  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/2/2008 ปะนาเระ 29(ส) /2551 3 เม.ย.50 3 เม.ย.70   103 ม.3 ต.บาโลย  อ.ยะรหิ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 ก.พ. 51 วันที่ 1-3 เม.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืน ที่ ต.บาโลย/ปะนาเระ อ.ยะหริ่ง/ปะนาเระ 3-9409-00198-47-4 23 ก.พ.2521    
14 นาย รุสดีหรือซูดิง วาจิ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ก่อการร้ายฯ บ่อยุงปะนาเระ(1) จ.202  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/2/2008 ปะนาเระ 29(ส) /2551 3 เม.ย.50 3 เม.ย.70   130 ม.3 ต.บาโลย  อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 22 ก.พ. 51 วันที่ 1-3 เม.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืน ที่ ต.บาโลย/ปะนาเระ อ.ยะหริ่ง/ปะนาเระ 5-9409-99006-10-2 21 ก.ค.2512    
15 นาย อัลปาตะห์ มูซอ ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.5  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   49/4 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 เม.ย. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 1-9402-00008-08-1 21 ม.ค.2527 พ.ต.ท.สุนทรฯ  
16 นาย ลาเตะ มะดีเย๊าะ สนับสนุนการก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.11  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   106/2 ม.3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 3-9409-00487-38-7 2488    
17 นาย แวอารงค์ โว๊ะ วางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนหรือแพที่คนอยู่อาศัย วางเพลิง   จ.26  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2005 หนองจิก 144 /2547       45/2 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 13 ม.ค. 48 วันที่ 11 ส.ค.47 เวลา 21.45 น. ได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางเพลิงขนำและเครื่องมือทางการเกษตร  ได้รับความเสียหาย  ที่สวนมะพร้าว  ม.6.  ต.บ่อทอง   อ.หนองจิก  จว.ปัตตานี 3-9403-00009-17-4 20 ธ.ค. 2523    
18 นาย อดิศักดิ์ ตาเยะ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.234  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   130 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 ธ.ค. 50 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00321-14-1 1 ก.พ.2522    
19 นาย รายออาแซ สาแล๊ะ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.235  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   41 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 ธ.ค. 50 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00320-59-5      
20 นาย มะนาเซร์ อีหลง ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดตร่ตรองไว้ก่อน มีใชัวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต อั่งยี่ ซ่องโจร สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้าย และก่อการร้าย ก่อการร้าย   จ.796  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 10/10/2008 ยะหริ่ง 114(ส) /2551 7 ส.ค.51 7 ส.ค.71   2 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 ต.ค. 51 วันที่ 7 ส.ค.51 เวลา 16.30 น.ทีถนนเพชรเกษม ปากทางเข้าดาลอ ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (คดีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ ตร.ชุด ร.ต.ต.สันติ อาแวบือซา รอง สวป.ยะหริ่ง ได้รับบาดเจ็บ 8 นาย ราษฏรบาดเจ็บ 3 คน) 3-9409-00001-20-4 14 พ.ค.2525    
21 นาย ตูแวซูลกีฟลี แวตือเงาะ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาทรัพย์สินรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.815  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/10/2008 มายอ 116 /2549 21 ธ.ค.47 21 ธ.ค.67   69 ม.3 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 ต.ค. 51 วันที่ 21 ธ.ค.47 ถึง 1 พ.ค.50 เวลาต่อเนื่องกัน อ.มายอ จ.ปัตตานี(คดียิงนายแฉล้ม แก้วมณี นักการภารโรง สนง.เกษตรอำเภอมายอ ถ.สายลาเกาะ -เมาะมาวี ม.1 ต.ปะโด) 3-9405-00333-47-1 3 ต.ค.2525    
22 นาย แวอุเซ็ง แมฮะ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน พยายามฆ่า   จ.855  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/11/2008 ยะหริ่ง 99 /2550 7 มิ.ย.50 7 มิ.ย.70   25/1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 7 พ.ย. 51 วันที่ 7 มิ.ย.2550 เวาลาประมาณ  16.30 น.ที่ตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (คดียิงนายอับดุลเลาะ  โด ไม่ได้รับบาดเจ็บ ซอยมัสยิดบ้านสุเหร่าบางปู ม.2 ) 5-9410-00023-58-6 13 ธ.ค.2523    
23 นาย สมศักดิ์ ด๊ะแม๊ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน พยายามฆ่า   จ.856  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/11/2008 ยะหริ่ง 99 /2550 7 มิ.ย.50 7 มิ.ย.70   15 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 พ.ย. 51 วันที่ 7 มิ.ย.2550 เวาลาประมาณ  16.30 น.ที่ตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (คดียิงนายอับดุลเลาะ  โด ไม่ได้รับบาดเจ็บ ซอยมัสยิดบ้านสุเหร่าบางปู ม.2 ) 3-9401-00002-17-6 27 พ.ค.2517    
24 นาย สมศักดิ์ ด๊ะแม๊ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน พยายามฆ่า   จ.867  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/11/2008 ยะหริ่ง 43 /2550 24 เม.ย.70 24 เม.ย.70   15 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 พ.ย. 51 วันที่ 4 เม.ย.50 เวลา 18.55 น.ตลาดนัดกลางคืน ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง (คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิงนายประจักษ์  สอนอำ และกระสุนถูกนางสเกียรติ ภรรยาได้รับบาดเจ็บ ขณะขายผลไม้ที่แผง) 3-9401-00002-17-6 27 พ.ค.2517    
25 นาย อิสมาแอ สาแม็ง ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ลักทรัพย์และรับของโจร ฆ่าผู้อื่น   จ.721  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/9/2008 ไม้แก่น 38 2549 17 ก.ค.49 17 ก.ค.64   73 ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 17 ต.ค. 51 วันที่ 17 ก.ค. 49 เวลา 20.15 น.( คดียิงนายอาลือมิง  อาแว  ผช.ผญบ. ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี) 3-9407-00234-02-7 16 ก.ย.2523    
26 นาย ฟัตฮี สะแม ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หรือกระทำการทารุณโหดร้าย ร่วมกันมีอาวุธปืน เตครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะ ก่อการร้ายฯ   จ.769  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/9/2008 ไม้แก่น 2(ส1) /2551 11 ก.พ.51 11 ก.พ.71   145 ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 19 ก.ย. 51 วันท่ 11 ก.พ.51 เวลา 19.50 น.ที่ถนนสายโคกนิบง -ไม้แก่น ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น(คดียิงแล้วจุดไฟเผา นายลี  จันทร์ประดิษฐ์ เสียชีวิต ) 5-9601-00017-67-6 24 ส.ค.2527    
27 นาย สับรี หะแว ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วสมกันมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะ และร่วมทกันก่อการร้าย ก่อการร้าย   จ.770  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/9/2008 ปะนาเระ 160(ส) /2551 7 ก.ย.51 7 ก.ย.71   207 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ก.ย. 51 วันที่ 7ก.ย.51 เวลา 17.30 น. ที่ บ้านน้ำบ่อ องปะนาเระ จ.ปัตตานี( คดียิง นส.นันธิกา  ยศสิริ และนางพะยอม  ยศศิริ) 1-9407-00040-96-0 30 มิ.ย.2530    
28 นาย อิบรอเฮม หะยีหะซา ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันก่ออการร้าย อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.446  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   67 1ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 2 มิ.ย. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส)ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ทหารที่สามแยกสำนักงานเทศบาล เป็นแนวร่วมใ rkk 1-9410-00092-92-5      
29 นาย อับดุลเลาะ แวหะยี ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.447  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   47/2 ม.2 ต.สะดาวา องยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ก.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9410-00070-82-1 28 มิ.ย.2505    
30 นาย อาหะมะ ดอเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.452  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   245/2 ม.2 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 14 ส.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9409-00554-43-2 4 ก.ย. 2512    
31 นาย มะสูดิง เบญนิแม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.453  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   15/7 ม.4 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ส.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9409-00349-04-9 13 ก.ย. 2520    
32 นาย อาหะมะ สะลาเม๊าะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.454  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   94/1 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 13 ส.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9503-00150-25-0 28 มี.ค.2518    
33 นาย มูฮามัด แลแร ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.455  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   33/2 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ก.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9401-00033-85-3      
34 นาย รอมือลี นิเซ็ง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.457  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   47 ม.3 ต.ตลิ่งชันอ.บันนังสตา จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 25 ส.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 1-9503-00050-46-1 13 ต.ค.2531    
35 นาย มูฮำหมัด เปาะอามา ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.458  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) 2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   376 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 25 ก.ค. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 1-9503-00059-07-8 10 ต.ค. 2532    
36 นาย มูฮามัด แวอีซอ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทระพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย สมคบกันก่อการร้าย อั่ยงยี่ซ่องโจร เป็นแนวร่วมrkk ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง 2 จ.462  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/5/2008 ยะรัง 17(ส.1) /2551 15 ก.พ.51 15 ก.พ.71   80 ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 1 ก.ย. 51 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.51 ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใสรถยนต์ทหาร ฉก.นราธิวาส ที่ถนนสายยะรัง-มายอ ม.4 ตอ.ยะรัง (คดียิง ฉก.นราธิวาส) 3-9401-00126-02-9 27 ก.พ. 2521    
37 นาย สูดิง ยูโซะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธาร ร่วมกันก่อการร้าย กระทำการเป็นซ่องโจรอั่งยี่ ก่อการร้ายฯ   จ.788  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/10/2008 ยะรัง 32 /2550 12 ก.พ.50 12 ก.พ.70   167/1 ม.6 ต.เมาะมาวี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 13 พ.ย. 51 (คดียิง ด.ต.ภูฤทธิ์ ผบ.หมู ปดส.และภรรยา เมือวันที่ 12 ก.พ. 50 เวลาประมาณ 19.00  น.ถนนเลียบคลองชลประทาน ม.6 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง ) 3-9410-00484-19-6 4 พ.ค.2512    
38 นาย นัสรูดิน กือนิ พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธรรธ ร่วมกันก่อการร้าย อั่งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันสะพสมกำลังพล อาวุธเพื่อก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.845  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/10/2008 ไม้แก่น 2 /2550 11 ม.ค.50 11 ม.ค.70   29/1 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 31 ต.ค. 51 วันที่ 11 ม.ค.51 เวลา 11.35 อน.ที่สี่แยกบ้านกูวิง -บ้านป่าไหม้ ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น ( คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขนาด .45 ยิงนายอุดร  กิ้มขู่ พนง.ไปรษณีย์ อ.ไม้แก่น ได้รับบาดจ็บ) 3-9408-00019-50-1 4 มี.ค.2525    
39 นาย รุสลาม แวดะแซ พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธรรธ ร่วมกันก่อการร้าย อั่งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันสะพสมกำลังพล อาวุธเพื่อก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.840  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/10/2008 ไม้แก่น 2 /2550 11 ม.ค.50 11 ม.ค.70   14/3 ม.5 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 31 ต.ค. 51 วันที่ 11 ม.ค.51 เวลา 11.35 อน.ที่สี่แยกบ้านกูวิง -บ้านป่าไหม้ ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น ( คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขนาด .45 ยิงนายอุดร  กิ้มขู่ พนง.ไปรษณีย์ อ.ไม้แก่น ได้รับบาดจ็บ) 3-9407-00037-40-0 10 ม.ค.2522    
40 นายซูลกนาย ซูลกิฟลี ยูโซะ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมทกันทำประกอบระเบิด ร่วมกันทำให้เกิดระเบิด ปลอมแปลงเอกสาร ร่วมกันกิ่การร้าย อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.467  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/5/2008 เมืองปัตตานี 349 2551   17/5/2571   93/1 ม.4 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 มิ.ย. 51 วันที่ 17 พ.ค.51 เวลา 22.20 น.หน้า สภ.เมืองปัตตานี(ระเบิด จนท.ตร. หน้า สภ.เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 1-9401-00123-07-4 31 พ.ค.2533    
41 นาย ยะโก๊ะ แอเสาะ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน พยายามฆ่า   จ.903  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/11/2008 บ้านโสร่ง     10 ต.ค.51 10 ต.ค.71   47/1 ม.5 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 12 พ.ย. 51 วันที่ 10 ต.ค.51 เวลาประมาณ 14.30 น.นายยะโก๊ะ ฯกับพวก 3 นาย ได้พกพาอาวุธปืน และร่วมทกันใช้อาวุธปืนยิง จนท.ทหารพราน ได้รับบาดเจ็บ(คดีจับอาวุธปืน ) 1-9405-00012-78-4 15 พ.ค.2528    
42 นาย มูฮำหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.475  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/6/2008 ยะหริ่ง 51(ส) 2551 24 พ.ค.51 24/06/71   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 24 พ.ค.51เวลา 06.30 น.ที่ ม.1 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดียิง ด.ต.ต่วนอาซิ  ต่วนสุหลง เสียชีวิต ) 3-9409-00184-54-6 29 ก.ย.2523    
43 นาย อับดุลเลาะ สะแต ใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพลหรืออาวุธ รวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการอื่นใด อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.226  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 หนองจิก   /2547 5 ต.ค.47 5 ต.ค.66   49 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 วันที่ 5 ต.ค.47 ที่ ม.5 ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จนถึงปัจจุบัน 3-9403-00490-29-8 17 ม.ค.2522    
44 นาย วาระดี มะมิง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด สมคบกันก่อการร้าย ยุยงประชาชนให้มีการก่อการ้าย อั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.891  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/11/2008 โคกโพธิ์ 196 /2551 9 ธ.ค.48 9 ธ.ค.63   43/2 ม.4 ต.น้เกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 พ.ย. 51 วันที่ 9 ก.ย.2548 เวลา ประมาณ 07.20 น. ถึงวันที่ 29 ส.ค.2551 เวลา 12.00 น.ต่อเนื่องกัน ที่ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 3-9402-00348-86-4 7 มี.ค.2525    
45 นาย นาซูฟี อาแว ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด สมคบกันก่อการร้าย ยุยงประชาชนให้มีการก่อการ้าย อั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.890  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/11/2008 โคกโพธิ์ 196 /2551 9 ธ.ค.48 9 ธ.ค.63   49/5 ม.3 ต.ซนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 พ.ย. 51 วันที่ 9 ก.ย.2548 เวลา ประมาณ 07.20 น. ถึงวันที่ 29 ส.ค.2551 เวลา 12.00 น.ต่อเนื่องกัน ที่ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 1-9409-00018-57-7 21 ก.พ.2528    
46 นาย มะสุกรี สาและ ใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพลหรืออาวุธ รวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการอื่นใด อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.227  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 หนองจิก     5 ต.ค.47 5 ต.ค.66   46 ม.5 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 18 ก.ย. 51 วันที่ 5 ต.ค.47 ที่ ม.5 ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จนถึงปัจจุบัน 3-9403-00459-80-3 24 ส.ค.2525    
47 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.306  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/3/2008 ทุ่งยางแดง 60 /2548 22 ก.ค.48 22 ก.ค.68   49 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 วันที่ 27 ก.ค.48 เวลา 17.45 น.คนร้ายจำนวน 2 คน ใช้รถจยย.เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิง นายยูโซ๊ะ  มีสา  อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พิเทน  เสียชีวิต  โดยมีนายเจะเตะ  สะแม  อายุ 52 ปี นั่งซ้อนท้ายรถจยย.ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3-9403-00490-29-8  17 ม.ค 2522    
48 นาย ยาหายอ สะแลแม็ง ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.307  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/3/2008 ทุ่งยางแดง 60 /2548 22 ก.ค.48 22 ก.ค.68   2/2 ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะยา ความมั่นคง เสียชีวิต 3 เม.ย. 51 วันที่ 27 ก.ค.48 เวลา 17.45 น.คนร้ายจำนวน 2 คน ใช้รถจยย.เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิง นายยูโซ๊ะ  มีสา  อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.พิเทน  เสียชีวิต  โดยมีนายเจะเตะ  สะแม  อายุ 52 ปี นั่งซ้อนท้ายรถจยย.ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3-9409-00196-73-1  2499    
49 นาย บัดลัน กะโสะ เป็นผู้รับการฝึกก่อการร้าย เพื่อก่อการร้าย และยุยงให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.392  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/4/2008 ไม้แก่น 18 /2551 1 ก.ค.49 1 ก.ค.64   87/2 ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 เม.ย. 51 วันที่ 1 ก.ค.49 ถึงวันที่ 15 ก.ย.49 ต่อเนื่องกัน วันที่ 6 ก.ค.49 เวลาปนะมาณ 20.00 น. วันที่ 13 ก.ย.49 เวลาประมาณ 09.00 น. และวันที่ 17 ส.ค.49 เวลา 08.00 น. ต่อเนื่องกัน 3-9408-00007-12-0 28 พ.ค. 2524    
50 นาย แวอาแซ สิเดะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ พกพาไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะ ปลอมใช้เอกสารปลอม ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมเป็นซ่องโจร อั้งยี่ ก่อการร้ายฯ   จ.405  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/4/2008 เมืองปัตตานี 034 /2551 28 มี.ค.51 28 มี.ค.71   39/2 ม.2 ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 2 พ.ค. 51 วันที่ 28 มี.ค.51 เวลาประมาณ 09.30 น.(ยิงนายมักรี ดามะ ผญบ.และคนร้ายถูกวิสามัญ นายมะรอนิง แวหลง ) 1-9410-00011-29-2  15 พ.ค.2531    
51 นาย มูฮำมัด มะกูวิง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ร่วมกันก่อการร้ายสะสมอาวุธและกำลังพล ตระเตรียมการเพื่อก่อการร้ายยุยงให้เข้าร่วมใก่อการร้าย และกระทำการเป็นอั่ยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.485  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/6/2008 ยะรัง 43 /2551 24 เม.ย.51 24 เม.ย.71   68/1 ม.2 ต.กระโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 23 มิ.ย. 51 วันที่ 24 เม.ย.51ที่โรงเรียนประส่านวิทยา ม.5 ต.ยะรัง จ.ปัตตานี (คดีคนร้ายยิงคนงานก่อสร้าง รร.ประสานวิทยา เสียชีวิต 5 ศพ) 3-9410-00313-92-8 5 ส.ค.2524    
52 นาย รุสลัน มะเร๊ะ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันมีอาวุธปืน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.406  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/4/2008 ไม้แก่น 29-34 /2550 19/6/2551 19/6/2571   22 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ต.ค. 51 ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย วางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของแผ่นดินร่วมกันมัวัตถุระเบิด มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 1-9408-00002-11-3 15 ส.ค.252    
53 นาย รุสลาม แวดะแซ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันมีอาวุธปืน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.407  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/4/2008 ไม้แก่น 29-34 /2550 19/6/2551 19/6/2570   14/3 ม.5 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 15 ส.ค. 51 ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย วางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของแผ่นดินร่วมกันมัวัตถุระเบิด มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 3-9407-00037-40-0 10 ม.ค.2522    
54 นาย มูฮำหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นไตร่ตรองไว้ก่อนมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.423  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/5/2008 ทุ่งยางแดง 19 2551 9 มี.ค.51 9 มี.ค.71   34 ม.2 บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 9 มี.ค.51เวลา 18.00 น.ที่ ถ.บาแมะ -โต๊ะชูด (กม.4) ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  (ยิงนายอภินันท์  ฟักสุวรรณ) 3-9409-00148-54-6 29 ก.ย.2523    
55 นาย ปอซี ดะกา ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.357  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 24/3/2008 ยะหริ่ง 40 /2551 12 มี.ค.51 21 มี.ค.71   138 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 มี.ค. 51 วันที่ 12 มี.ค.51 เสลา 17.51 น. บ้านบาลูกา ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดียิงนางขจีนุช  สมศรีแสง พร้อมพวก เสียชีวิต ) 2-9408-00006-22-2 1 ม.ค.2526    
56 นาย ฟัตฮี สะแม ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันมีอาวุธปืน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.405  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/4/2008 ไม้แก่น 29-34 /2550 19 มิ.ย.51 19 มิ.ย.70   145/1 ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 พ.ค. 51 ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ร่วมกันก่อการร้าย วางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของแผ่นดินร่วมกันมัวัตถุระเบิด มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง 5-9601-00017-67-6 24 ส.ค.2527    
57 นาย ปอซี ดะกา สมคบกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนา ร่วมทกันมีวัตถุระเบิด ก่อการร้ายฯ   จ.418  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/5/2008 ปะนาเระ 73 /2551 7 พ.ย.50 7 พ.ย.70   138 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 5 พ.ค. 51 วันที่ 7 พ.ย.50 เวลา 07.45 น. ที่หัวสะพานท่าปูน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ(คดีระเบิดชุดเก็บกู้จนท. ตชด.เสียชีวิต จำนวน 3 นาย) 2-9408-00006-22-2 1 ม.ค.2526    
58 นาย มูฮำหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง พกพาไปในที่สาธารณโดยไม่ได้รับอนญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.412  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/4/2008 ยะหริ่ง 27 /2551 3 มี.ค.51 3 มี.ค.71   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 3 มี.ค.51 เวลาประมาณ 08.00 น. ที่ ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (คดียิง นางนิสาฮารา นิเจะ เสียชีวิต ) 3-9409-00184-54-6 29 ก.ย.2523    
59 นาย อาหามะซำซูดิง ดาแม ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม้ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.419  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/5/2008 ไม้แก่น 25(ส) /2551 31 มี.ค.51 31 มี.ค.71   144 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 พ.ค. 51 วันที่ 31 มี.ค.51 เวลาประมาณ 17.10 น.ยิงฐานปฏิบัติการทหารพราน ร้อย 4401 บ้านโคกนิบง ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 3-9603-00318-18-5 1 ม.ค.2520    
60 นาย อิสมาแอ กูเตะ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการต่มหน้าที่ ร่วมกันก่อการร้าย อั่งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ก่อการร้ายฯ บ่อยุงยะรัง จ.295  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 26/2/2008 ยะรัง 4(ส1) /2551 18 ม.ค.50 18 ม.ค.70   36/2 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 28 ต.ค. 51 วันที่ 18 ม.ค.50 เวลาปรมาณ 15.10 น.ที่ศาลาขายของริมทาง ถ.สาย 410 ม.4 ต.เมาะมาวี องยะรัง ปัตตานี (คดีระเบิด จนท.ทหารเสียชีวิต พล.อาทิตย์ พันธ์ชรา ) 3-9410-00601-21-4 12 ก.ย.2524    
61 นาย มะยาแม ปอสา ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.225  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 26/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   20 ม.1 ต.ป่าบอน อ.โคกพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 9 มี.ค. 51 วันที่ 18 ม.ค.47 เวลา 20.15 น.ถึง 5 มี.ค.50 เวลาประมาณ 06.45 น. ต่อเนื่องกัน ที่ ต.โคกโพธิ์, ต.ท่าเรือ , ต.ทุ่งพลา ,ต.ควนโนรี ต.นาประดู่ ต.ป่าบอน ต.ช้างให้ตก ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00363-14-6 9 ธ.ค.2522    
62 นาย มะรูดิง หนิจิบุลัด ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นฯ พยายามฆ่า   จ.90  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 26/1/2008 โคกโพธิ์ 14 /2550 5 ก.พ.50 5 ก.พ.70   55/2 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 ม.ค. 51 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 50  เวลา 08.50 น. ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ ( คดีวางระเบิด ผ้ใหญ กูเฮง สะอิ) 3-9402-00349-86-1 25 มี.ค. 2526    
63 นาย มะซอและ เจะสนิ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่น   จ.980  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/12/2008 ปะนาเระ 5 /2549 8 ม.ค.49 8 ม.ค.69   55 ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ธ.ค. 51 วันที่ 8 ม.ค.49 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณทุ่งนา ถนนสายชลประทาน ม.3 ต.ดอน อ.ปะนาเระ คดีคนร้ายใช้มีดปาดคอใช้ทุบและจุดไฟเผานายตีบ  ชูใหม คนขายไอติม เสียชีวิต 3-9404-00136-99-2 1 ก.ย.2524    
64 นาย ซำซูดิน แมฮะ ร่วมกันเป็นซ่องโจรอั่งยี่ ร่วมกันก่อการ้ายร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้ ก่อการร้ายฯ   จ.121/1  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 31/1/2008 ปะนาเระ 127 /2547   4 ก.ย.67   280 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 51 วันที่ 4 ก.ย.47 เวลา 19.00 น. ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (คดี ยิง ดต.อดุลย์  มูซายี ผบ.สส.สภ.ปะนาเระ) 3-9404-00061-54-2 11 ส.ค.2522    
65 นาย อาแซ แวดาแม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.136  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   176 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 12 ก.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00569-39-1 1 ม.ค.2501    
66 นาย กอยา มะแซ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.137  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   207/3 ม.2 ต.ตะโละกาโปร์ องยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 14 มิ.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00549-27-7 24 ธ.ค.2507    
67 นาย ยูโซะ มะแซ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.138  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   207 ม.2 ต.ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 19 ธ.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00549-29-3 3 ก.ค.2513    
68 นาย ยูโซะ มะตีเย๊าะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.139  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   88 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ องยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 12 ก.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00562-33-8 -2491    
69 นาย สุริยา ดอเลาะ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองทำให้เกิดระเบิดผู้อื่นถึงแกความตาย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.178  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.71   145 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ส.ค. 51 วันที่ 3 ม.ค.51 เวลา 15.17 น. ขณะที่ จนท.ทหารชุด รปภ.ครู ร้อย ร.1333 เดินทางกลับจาก รปภ. รร.บ้านดาลอตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี คนร้ายได้จุดชนวนระเบิด เป็นเหตุให้ระเบิด จนท.ทหาร เสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 3 นาย 3-9409-00198-92-0 7 เม.ย.2518    
70 นาย มะรอวีหรือยาหายอ สะแลแม็ง ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองทำให้เกิดระเบิดผู้อื่นถึงแกความตาย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.179  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.71   2/2 ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ความมั่นคง เสียชีวิต 3 เม.ย. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 3-9409-00196-73-1 2499    
71 นาย สับรี มะตีเย๊าะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.140  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   109/5  ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 12 ก.พ. 52 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2-9409-00007-09-3 1 ก.พ.2523    
72 นาย มะยากี สามาณ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.141  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   42/1 ม.5 ต.ตะละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 13 ม.ค. 52 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00557-79-2 5 ก.ย.2520    
73 นาย อัสมัน เจะมะเย็ง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.143  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   71/1 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 ก.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00013-61-3 19 พ.ย.2527    
74 นาย เจะเหาะ อีซอ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.144  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   44/2 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ องยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 27 ต.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00494-10-3 1 ม.ค.2504    
75 นาย แวนุเซ็ง สาแม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.146  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   213/4 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 12 ก.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00506-60-8 1 ม.ค.2511    
76 นาย ซุลกิฟลี บิลเฮ่ม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.150  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   121 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 18 ก.พ. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1-9498-00004-22-0 13 ก.พ.2528    
77 นาย มะสะกรี เจะเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.151  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   182 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 ก.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00552-68-5 8 พ.ค.2516    
78 นาย มะยะเก เจะเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.152  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   66 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 ก.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00560-40-8 15 พ.ค.2519    
79 นาย อาบิก เจะเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.153  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   66 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 ก.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00560-42-4 12 พ.ค.2524    
80 นาย อายุ  รือสะ  รือสะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.251  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   29  ม.8 ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 พ.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00103-25-9 16 มิ.ย.2501    
81 นาย อับดุลตอลิบ  หะแวกะจิ หะแวกะจิ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.253  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   1/1 ม.5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 13 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00025-45-2 17 พ.ย.2514    
82 นาย อาแด  มะเด็ง มะเด็ง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.272  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   20 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 17 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9506-00426-53-6 3 ก.ค.2513    
83 นาย อาสามิ  ดือราแม ดือราแม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.273  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   22 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 12 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00027-02-1 21 เม.ย.2513    
84 นาย อารง  มะเด็ง มะเด็ง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.274  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   62/3 ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 24 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00026-19-0 16 มิ.ย.2508    
85 นาย มูฮำหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนกระทำทารูณโหดร้ายลำลายซ่อนเร้นศพ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ   จ.344  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/3/2008 ยะหริ่ง 19 /2551 19 ก.พ.51 19 ก.พ.71   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 19 ก.พ. 51 เวลา 15.00 น. ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ยิงแล้วเผานายเนตร อาเนาะอูมา ) 3-9409-00184-54-6 29 ก.ย.2523    
86 นาย มูฮำหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือได้กระทำตามหน้าที่ มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณและร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นฯ พยายามฆ่า   จ.628  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/12/2007 ยะหริ่ง 172 /2550 15 พ.ย.50 15 พ.ย.70   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 15 พ.ย.2550 เวลาประมาณ 17.00 น.ที่ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดียิง จ.ส.ต.มะรอวี  ดิง ผบ.หมู่ ส.) 3-9409-00184-54-6 29 ก.ย.2523 พ.ต.ท.ประถมฯ  
87 นส. นาปีซะห์ การี สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.49  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 198 ม.4 ต.บางเก่า องสายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 29 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00358-05-2 11 ธ.ค.2522    
88 นส. รอเมาะ สาแม็ง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.50  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 177 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 5-9407-00022-93-0 21 พ.ค.2515    
89 นาย อิบรอเฮม มะเกะ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ พยายามฆ่า   จ.431  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/10/2004 สายบุรี   119 /2547  9/9/47  9/9/67   62/2 ม.2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 16 พ.ย. 47 9 ก.ย.47 เวลวประมาณ 17.00 น.บนถนน สาย 42 ม.5 ต.ตราะบอน อ.สายบุรี จว.ปน.นายอิบรอเฮม มะเกะ ได้ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม.ยิงพยายามฆ่า ด.ต.สาเหะมาหาหมัด อัลยุฟรี และ ส.ต.ต.อนิวรรต ทองโอ  3-9404-00028-80-4  21 ก.ค 2519    
90 นาย สุกรี โซะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.629  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/12/2007 ยะหริ่ง 195 /2550 16 ธ.ค.50 16 ธ.ค.70   16/4 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ม.ค. 51 วันที่ 16 ธ.ค.50 เวลา 08.40 น.ที่ ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดียิงเด็กนักเรียน ศาสนูปภัมถ์) 3-9409-00507-07-8 25 พ.ย.2526 พ.ต.ท.ประถมฯ  
91 นาย ซุฟยัน มะกูวิง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.26  /2550 ศาลคดีเด็กเยาวชนฯ 1/11/2007 ยะรัง 236 /2550  24 ส.ค.50  24 ส.ค.70   3/2 ม.6 ต.มะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม  2 พ.ย. 50 คดียิง  นายคนอง  บุญศักดิ์ ผอ.รร.สนอพิทยาคม เมื่อ 24 ส.ค.50 เวลา 15.25 น.  1-9599-00235-34-7  14 พ.ค.2533    
92 นาย อับดุลห์เซ็น หะยีอาซา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.27  /2550 ศาลคดีเด็กเยาวชนฯ 1/11/2007 ยะรัง 236 /2550  24 ส.ค.50  24 ส.ค.70   44 ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะพรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม  2 พ.ย. 50 คดียิง  นายคนอง  บุญศักดิ์ ผอ.รร.สนอพิทยาคม เมื่อ 24 ส.ค.50 เวลา 15.25 น.  5-9410-01039-13-3  8 เม.ย.2533    
93 นาย สมาแอ เจะเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.155  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   66 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 ก.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1-9409-00125-36-5 7 เม.ย.2532    
94 นาย สุกรี โซะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.156  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   16/4 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 เม.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00507-07-8 26 พ.ย.2526    
95 นาย อับดุลรอแม โซะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.157  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   36/2 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 20 พ.ค. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00560-41-6 22 ต.ค.2520    
96 นาย อาดีลอายิ โซะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.158  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   36/2 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 9 เม.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00560-39-4 20 มี.ค.2513    
97 นาย มะสักรี อาแว ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงท่ากุน จ.161  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/2/2008 ยะหริ่ง 8 /2551 4 ม.ค.47 4 ม.ค.62   74/1 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 เม.ย. 51 วันที่ 4 ม.ค.47 เวาลต่อเนื่องถึง 4 ม.ค.51 ต.ยามู  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2-9409-00002-83-1 8 ก.ค.2527    
98 นาย อับดุลมานะ สาและ สาและ อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย ยุยงปรชาชนให้มีส่วนรว่มในการก่อการ้าย หรือรู้ว่าจีมีการด่อการร้ายแล้วช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.183  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.66   143 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตามนี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 3-9409-00198-58-0 31 ม.ค.2509    
99 นาย มูแด หรือรุสดี วาจิ อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย ยุยงปรชาชนให้มีส่วนรว่มในการก่อการ้าย หรือรู้ว่าจีมีการด่อการร้ายแล้วช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.184  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.66   83 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 21 ก.พ. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 5-9409-99006-10-2 21 ก.ค.2512    
100 นาย เปาะซูหรืออับดุลมาน๊ะ อาแว อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย ยุยงปรชาชนให้มีส่วนรว่มในการก่อการ้าย หรือรู้ว่าจีมีการด่อการร้ายแล้วช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.185  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.66   1 ม.1 ต.บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ก.พ. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 3-9409-00181-04-1 31 ม.ค.2512    
101 นาย อับดุลเลาะ สะแต อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย ยุยงปรชาชนให้มีส่วนรว่มในการก่อการ้าย หรือรู้ว่าจีมีการด่อการร้ายแล้วช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.186  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.66   49 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 3-9409-00490-29-8 17 ม.ค.2522    
102 นาย มะลาวี มะอะ อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายสะสมอาวุธกำลังพลรับการฝึกอาวุธตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการ้าย ยุยงปรชาชนให้มีส่วนรว่มในการก่อการ้าย หรือรู้ว่าจีมีการด่อการร้ายแล้วช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบาโลย จ.187  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 ยะหริ่ง 14(ส) /2551   3 ม.ค.66   144 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 ที่ตำบลมะนังยง บาโลย องยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ระเบิด จนท.ทหาร ที่ต.มะนังยงเมื่อ 3-9409-00198-62-8 4 พ.ย.2507    
103 นาย มะสกรี อีแต ร่วมกันก่อการร้ายพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่โดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.174  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 สายบุรี 22 /2550 23 ธ.ค.50 23 ธ.ค.70   47 ม.5 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 พ.ค. 51 วันที่ 23 ธ.ค.2550  เวลา 17.20 น. ม.5 ต.สายบุรี ที่ ถ.ชะเมาสามต้น -กลาพอ (ยิง ส.ต.ต.กู้เกียรติ  คงเพ็ชร ส.ต.ต.นภดล หอมสมบัติ ) 3-9407-00034-89-3 17 เม.ย.2527    
104 นาย อาแว เลาะโอะ ร่วมกันก่อการร้ายพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่โดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.175  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/2/2008 สายบุรี 22 /2550 23 ธ.ค.50 23 ธ.ค.70   92/2  ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 20 มิ.ย. 51 วันที่ 23 ธ.ค.2550  เวลา 17.20 น. ม.5 ต.สายบุรี ที่ ถ.ชะเมาสามต้น -กลาพอ (ยิง ส.ต.ต.กู้เกียรติ  คงเพ็ชร ส.ต.ต.นภดล หอมสมบัติ ) 3-9407-00005-79-0 24 มี.ค.2524    
105 นาย ยาหายอหรือมะรอวี สะแลแม็ง ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ก่อการร้ายฯ บ่อยุงปะนาเระ(1) จ.204  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/2/2008 ปะนาเระ 29(ส) /2551 3 เม.ย.50 3 เม.ย.70   2/2 ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ความมั่นคง เสียชีวิต 3 เม.ย. 51 วันที่ 1-3 เม.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืน ที่ ต.บาโลย/ปะนาเระ อ.ยะหริ่ง/ปะนาเระ 3-9409-00196-73-1 2499    
106 นาย สุริยา ดอเลาะ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน อั่งยี่ซ่องโจร ก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาไปในเมืองหมู่บ้าน ก่อการร้ายฯ บ่อยุงปะนาเระ(1) จ.206  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/2/2008 ปะนาเระ 29(ส) /2551 3 เม.ย.50 3 เม.ย.70   136 ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ส.ค. 51 วันที่ 1-3 เม.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืน ที่ ต.บาโลย/ปะนาเระ อ.ยะหริ่ง/ปะนาเระ 3-9409-00198-92-0 7 เม.ย.2518    
107 นาย ยะโกะ หะมะ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.229  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   55 ม.3 ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 4 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9501-00371-72-4 24 ธ.ค.2515    
108 นาย ยะโกะ หะมะ ร่วมกันก่อการร้ายพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่โดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อการร้ายฯ   จ.198  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/2/2008 นาประดู่ 26(ส) /2551 18 ก.พ.51 18 ก.พ.51   55 ม.3 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 4 มี.ค. 51 วันที่ 18 ก.พ.51 เวลา 18.15 น. ถ.สายปากล่อ -ป่าอ้อย ม.4 ต.ปากล่อ อ.โคกฑิ์ จ.ปัตตานี ( ยิงนายนิยม  ทองเพ็ชร ได้รับบาดเจ็บ) 3-9501-00371-72-4 24 ธ.ค.2524    
109 นาย ผอซี หะ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.230  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   38/2 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 28 ส.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9403-00424-56-2 7 ธ.ค.2520    
110 นาย อุมา หะมะ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.233  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   55 ม.3  ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ความมั่นคง มอบตัว 16 เม.ย. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9501-00371-74-1 22 พ.ค.2520    
111 นาย สมบัติ อาดำ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.238  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   45 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 ก.พ. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-1305-00228-75-6 6 ก.พ.2512    
112 นาย อัดนัน สาและ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.240  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   58 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00008-16-1 8 มี.ค.2527    
113 นาย อุสมาน ตะเล็ม  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.241  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   41 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 พ.ย. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00370-24-0 26 มิ.ย.2521    
114 นาย มูฮัมหมัดนาเซ สาและ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.242  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   40 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 ต.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00054-64-3 22 ส.ค.2529    
115 นาย อับดุลรอนิง พรหมบังเกิด  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.243  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   52 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00010-30-1 1 พ.ย.2527    
116 นาย มะหะมุ ดอเลาะ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.244  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   49 ม.2  ต.นาประดู่  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 27 ต.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00080-93-4 6 พ.ย.2522    
117 นาย มะตอฮา มูซอ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.245  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   26 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 พ.ย. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00008-32-3 2 เม.ย.2527    
118 นาย อาหามัดซากี กียะ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.246  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   42/3 ม.2  ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 ก.พ. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9405-00051-90-9 23 ก.ค.2531    
119 นาย อัลปาตะห์ มูซอ  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.247  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   49/4 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 2 เม.ย. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00008-08-1 21 ม.ค.2527    
120 นาย แวอุเซ็งหรือแบตา มะมิง  อั่งยี่ซ่องโจร สะสมกำลังพลก่อการ้ายรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใดเพื่อก่อการร้าย ยุยงประชาชนหรือรู้ว่ามีการก่อการร้ายแล้วช่วยกันปกปิดไว้ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านควน จ.248  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 นาประดู่ 4(ส) /2551 7 ม.ค.51 7 ม.ค.66   42/4 ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9403-00432-95-6 22 ก.ย.2526    
121 นาย อับดุลมานะ  เจ๊ะและ เจ๊ะและ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.249  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   30  ม.8 ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 10 ก.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00103-40-2 9 เม.ย.2503    
122 นาย ยูโซะ หะยีสะมะแอ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.257  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   86 ม.5 ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 22 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 5-9411-00017-11-1 7 มี.ค.2501    
123 นาย สูดิง  อาแว อาแว ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.258  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   69/1 ม.1 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 17 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9409-00552-44-8 1 ม.ค.2502    
124 นาย กอยา  เจ๊ะบู  เจ๊ะบู ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.261  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   64/2 ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 11 ก.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 5-9411-00017-04-9  1 ม.ค.2509    
125 นาย ดอแม็ง  อีแหม่ อีแหม่ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.263  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   41/1 ม.5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00028-19-2 14 ก.ค.2517    
126 นาย แวอาแซ  กะเตะ กะเตะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.270  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   13 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 27 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00027-20-0 1 ก.ย.2515    
127 นาย มายลาน  โบะ โบะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.275  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   7 ม.5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 12 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00025-78-9 18 พ.ค.2518    
128 นาย รอซาลี  ดอเลาะ ดอเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.276  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   34 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 12 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 2-9411-00012-56-5 1 ม.ค.2528    
129 นาย มะรอยี  กามะ กามะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.277  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   2 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 10 ก.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00026-50-5 12 ส.ค.2521    
130 นาย มุหามะลุกมาน  ปีกะ ปีกะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.278  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   21/2 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 27 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00026-96-3 10 มิ.ย.2520    
131 นาย มูตอภา  สะเด็ง  สะเด็ง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.279  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   26/3 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 27 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00027-29-3 1 มี.ค.2519    
132 นาย มะนาเซ  ปีแนบาโง ปีแนบาโง ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.280  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   5/1 ม.5 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 10 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00027-81-1 1 ต.ค.2517    
133 นาย มาหามะ  ดอแม ดอแม ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.281  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   14 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 27 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00027-22-6 22 มิ.ย.2524    
134 นาย มหามะสามิดี  เจ๊ะเลาะ เจ๊ะเลาะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.282  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   4 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 1 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00026-87-4 12 ต.ค.2517    
135 นาย มะรอยี  สาและ สาและ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.283  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   32/1 ม.5  ต.เตราะบอน สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 ต.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9407-00032-65-3 3 พ.ย.2520    
136 นาย อับดุลซาลัม  มาหามะ มาหามะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.286  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   62/6 ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 18 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00013-18-7 17 เม.ย.2517    
137 นาย มะยากี  มาหามะ มาหามะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.287  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   62/1 ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 24 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00013-22-5 19 เม.ย.2513    
138 นาย ซูดิง  ดูลาสะ ดูลาสะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.288  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   22 ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 27 มี.ค. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 2-9411-00006-69-7 1 ม.ค.2521    
139 นส. หะสนะ  ปะเต๊ะ ปะเต๊ะ ร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหารวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับกาฝึกการก่อการร้ายสมคบเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้ร่วมก่อการร้าย ช่วยปกปิด ร่วมกันเป็นอั่งยี่ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกะพ้อ(1) จ.290  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2008 กะพ้อ 8 /2550 14 ม.ค.50 14 ม.ค.65   43 ม.8 ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 เม.ย. 51 วันที่ 14 ม.ค.50 เวลาประมาณ 19.30 น.ที่ อ.กะพ้อ จ.ป้ตตานี 3-9411-00085-92-7 7 ต.ค.2502    
140 นาย กาเซ๊ง มามุ ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.213  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   3/3 ม.5 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00215-68-6 1 มี.ค.2496    
141 นาย เจะแว สาและสา ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.216  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   64 ม.6 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00134-14-7 12 พ.ค.2551    
142 นาย มะแอ อาคง ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.217  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   58 ม.5 ต.โคกพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9006-00214-43-1 2 พ.ค.2493    
143 นาย อาหวัง สาและ ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.218  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   47 ม.4 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00503-28-2 23 มิ.ย.2508    
144 นาย อาแว เตาะสาคู ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.219  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   124/9 ม.7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9403-00265-27-8 5 ก.ค.2506    
145 นาย มะสาและ ดิง ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.220  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   2/4 ม.6 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00134-53-8 6 เม.ย.2506    
146 นาย คอยา วาเลง ร่วมกันก่อการร้าย สะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้ายอั่งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(2) จ.221  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/2/2008 โคกโพธิ์ 32 /2551   5 มี.ค.70   60/1 ม.1 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 2 มี.ค. 51 วันที่ 7 ม.ค.47-7 ม.ค.51 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9005-00274-39-4 21 ม.ค.2506    
147 นาย มะยาลี ยีตาเยะ ขูข็ญว่าจำทำการก่อการร้าย หรือสะสมกำลังพล หรืออาวุธ จัดหหาทรัพย์สิน ให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพ่อก่อการร้ายแล้วกระทำดอันใดช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ   จ.315  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/3/2008 มายอ 15 /2551 4 ก.พ.51 4 ก.พ.66   11 ม.2 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 มี.ค. 51 วันที่ 4 ก.พ.51 เวลากลางวันที่กลางคืนต่อเนื่องกันไปพื้นที่ ต.กระสาะ ต.เกาะจัน ต.ปะโด อ.มายอ เกี่ยวพันกัน (ระเบิดนายอำเภอมายอ พร้อมพวกเสียชีวิต 1 คน) 3-9405-00172-60-5 28 ก.พ.2509    
148 นาย มะเฟาซี เปาะสา ขูข็ญว่าจำทำการก่อการร้าย หรือสะสมกำลังพล หรืออาวุธ จัดหหาทรัพย์สิน ให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพ่อก่อการร้ายแล้วกระทำดอันใดช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ   จ.316  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/3/2008 มายอ 15 /2551 4 ก.พ.51 4 ก.พ.66   29/1 ม.1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 51 วันที่ 4 ก.พ.51 เวลากลางวันที่กลางคืนต่อเนื่องกันไปพื้นที่ ต.กระสาะ ต.เกาะจัน ต.ปะโด อ.มายอ เกี่ยวพันกัน (ระเบิดนายอำเภอมายอ พร้อมพวกเสียชีวิต 1 คน) 3-9405-00253-96-6 28 ก.พ.2509    
149 นาย ศราวุธ นานวัง ขูข็ญว่าจำทำการก่อการร้าย หรือสะสมกำลังพล หรืออาวุธ จัดหหาทรัพย์สิน ให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพ่อก่อการร้ายแล้วกระทำดอันใดช่วยปกปิด ก่อการร้ายฯ   จ.317  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/3/2008 มายอ 15 /2551 4 ก.พ.51 4 ก.พ.66   23/17 ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ส.ค. 51 วันที่ 4 ก.พ.51 เวลากลางวันที่กลางคืนต่อเนื่องกันไปพื้นที่ ต.กระสาะ ต.เกาะจัน ต.ปะโด อ.มายอ เกี่ยวพันกัน (ระเบิดนายอำเภอมายอ พร้อมพวกเสียชีวิต 1 คน) 3-9502-00006-79-3 12 ต.ค.2526    
150 นาย ซำซูดิน แมฮะ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรอไว้ก่อนมีอาวุธปืนละเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารธ ฆ่าผู้อื่น   จ.309  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/3/2008 ปะนาเระ 58 /2548 24 ก.ค.48 24ก.ค.68   280 ม.5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 51 วันที่ 27 ก.ค.48 เวลา 05.25 น.ที่ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3-9404-00061-54-2 11 ส.ค.2522    
151 นาย รุสลัน มะเร๊ะ ร่วมกันก่อการร้าย อั่งยี่ซ่องโจร พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พกพาไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ก่อการร้ายฯ   จ.311  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/3/2008 ไม้แก่น 54 /2551   7 พ.ย.2570   22 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ต.ค. 51 วันที่ 8-11 พ.ย.2550 เวลาต่อเนื่องกัน ที่ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี( คดีซุ่มยิงทหารนาวิกโยธิน ร้อย 4 ฉก.26) 1-9408-00002-11-3 15 ส.ค.2527    
152 นาย นัสรูดิน กือนิ ร่วมกันก่อการร้าย อั่งยี่ซ่องโจร พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พกพาไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ก่อการร้ายฯ   จ.313  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/3/2008 ไม้แก่น 54 /2550   7 พ.ย.2570   29/1 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 พ.ค. 51 วันที่ 8-11 พ.ย.2550 เวลาต่อเนื่องกัน ที่ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี( คดีซุ่มยิงทหารนาวิกโญธิน ร้อย 4 ฉก.26) 3-9408-00019-50-1 4 มี.ค.2525    
153 นส. ยามีล๊ะ สุหลง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.51  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 88 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 29 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-48-3 31ต.ค.2513    
154 นาย ตอเละ สุหลง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.52  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 227 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรีจ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 31 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00359-90-3 2 พ.ค.2511    
155 นาย ยีดือเระ เจะบา สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.53  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 99 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-58-1 3 ก.ย.2506    
156 นาย อารง เจะบา สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.54  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 99 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-57-2 1 ม.ค.2505    
157 นาย อับดุลเลาะ ตาเละ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.55  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 230 ม.4 ต.บางเก่า องสายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00360-16-2 14 ก.ย.2521    
158 นาย รอซ๊ะ จะมิง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.56  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 205/1 ม.4 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9401-00121-81-7 25 พ.ย.2500    
159 นาย อาหะมะ ปูเตะ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.58  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 219 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00359-44-0 7 มิ.ย.2497    
160 นาย สะแม สาและ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.59  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 103 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00345-13-9 13 มี.ค.2498    
161 นาย ยูสรี เจ๊ะแว สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.60  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 209/1 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00051-05-8 20 ต.ค.2511    
162 นาย เจะวานิ เจะแม็ง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.61  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 210 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 17 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00175-52-7 1 ก.พ.2493    
163 นาย อับดุลฮาเล หะแวกะจิ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.63  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 102/3 ม.4 ต.บางเก่า องสายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 31 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-79-3 6 มิ.ย.2507    
164 นาย อาลี หะแวกะจิ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.33  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 102 ม.4 ต.บางเก่าอ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 31 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-80-7 7 เม.ย.2513    
165 นาย บารอรี สุหลง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.34  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 95 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 29 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00008-50-1 3 พ.ย.2527    
166 นาย สุดิรมัน สาแม็ง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.35  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 92 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 ก.พ. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00041-17-6 19 ก.ค.2530    
167 นาย คอเละ เจะแม็ง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.36  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 210 ม.4 ต.บางเก่า อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 2-9407-00006-80-8 1 ม.ค.2525    
168 นาย ไยมาร สาเหาะ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.37  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 99 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00008-54-3 12 พ.ย.2527    
169 นาย มะซาเราะ เจะบา สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.38  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 47 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 ก.พ. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00057-54-4 3 ก.ย.2532    
170 นาย สับรี หะแว สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.39  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 207 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 ก.พ. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00040-96-0 30 มิ.ย.2530    
171 นาย อัมรี หะแวกะจิ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.41  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 102/3 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 31 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 1-9407-00040-14-5 10 มิ.ย.2530    
172 นาย ยาการียา มะ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.42  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 231 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง อายัดตัว 14 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00360-21-6 8 ส.ค.2520    
173 นาย อับดุลมานัพ หะแม สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.45  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 22 ม.4 ต.บางเก่า องสายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00230-00-5 17 ม.ย.2517    
174 นส. สาอูดะ สาและ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.46  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 40/6 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 ก.พ. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00357-56-1 12 เม.ย.2495    
175 นาย อุสมัน เจ๊ะแม็ง ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง อาวุธปืน   จ.452  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/10/2007 ทุ่งยางแดง 49 /2550  22 ส.ค.50  22 ส.ค.65   73  ม.2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 ม.ค. 51 วันที่ 22 ส.ค.50 เวลา10.30 น.หลังบ้านไม่มีเลขที่ของนายดอรอแม  เจ๊ะแม็ง แลนายอุสมัน เจ๊ะแม็ง ม.2 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง 3-9406-00010-40-2  1 มิ.ย.2519    
176 นาย นัสรูดิน กือนิ ร่วมกันพยามฆ่าเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ พยายามฆ่า   จ.91  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/1/2008 ไม้แก่น 46 /2551   26 ก.ย.70   29/1 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 พ.ค. 51 วันที่ 26 ก.ย.50 เวาลประมาณ 14.45 น. ถ.สายป่าไหม้ -บ้านกูวิง ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ยิงทหารพรานชุด รปถ.ครู 3-9408-00019-50-1 4 มี.ค.2525    
177 นาย รุสลัน มะเร๊ะ ร่วมกันพยามฆ่าเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ พยายามฆ่า   จ.94  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/1/2008 ไม้แก่น 46 /2551   26 ก.ย.70   22 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ต.ค. 51 วันที่ 26 ก.ย.50 เวาลประมาณ 14.45 น. ถ.สายป่าไหม้ -บ้านกูวิง ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ยิงทหารพรานชุด รปถ.ครู 1-9408-00002-11-3 15 ส.ค.2527    
178 นาย ยาการียา มะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.56  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 5/2/2007 สายบุรี 174 /2549  24 พ.ย.49  24 พ.ย.69   231  ม.4  ต.บางเก่า  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ก.ย. 50 วันที่  24  พ.ย.  2549  เวลาประมาณ  14.45  น.  ที่. ม. 2 ต.บางเก่า  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  (  ยิงและเผาครู  นนท์  ไชยสุวรรณ )  3-9407-00360-21-9  8 ส.ค.2520    
179 นาย อับดุลเล๊าะ  สาและ ร่วกันฆ่าเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.94  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/3/2007 บ้านโสร่ง 16 /2550  14 ก.พ.50  14 ก.พ.70   84  ม.3  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 มี.ค. 50 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.50  เวลา 19.30 น.หน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจบ้านโสร่ง ม.3  ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (คดียิง พ.ต.ท.ประชา  ช่วยดี ) 3-9410-00585-82-1  15 ก.พ.2523    
180 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.117  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/3/2007 บ้านโสร่ง 66 /2548  14 พ.ย.48  14 พ.ย.68   49 ม.2 ต.ท่กำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 วันที่ 14 พ.ย.48 เวลาประมาณ 05.45 น.  (ยิงนายชม คงศรี  และนางนิลรัตน์ คงศรี เสียชีวิต ที่ ม.5 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  3-9403-00490-29-8  17 ม.ค 2522    
181 นาย อับดุลอาซิ สาและ ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.362  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   269 ม.8 ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จว.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 8 พ.ย. 48 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 3-9503-00141-03-0  20 มิ.ย 2516    
182 นาย หามะ สือแม สือแม ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.363  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   209 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 16 ก.ย. 48 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 3-9402-00084-31-0  28 มี.ค 2519    
183 นาย มะรอเซะ ดาแม ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.364  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   67/1 ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 12 ก.ย. 48 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 3-9402-00597-97-0  21 ก.ค 2529    
184 นาย มะยาลี โตะเห็ง ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.365  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   56/2 ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 19 ก.ย. 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 1-9409-00085-65-7  11 พ.ย 2522    
185 นาย นูรดิน อาแว ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.366  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   20/3 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 8 ธ.ค. 48 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 3-9499-00179-38-9  16 พ.ค 2530    
186 นาย ซูไฮมี   คาเล็ง ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.367  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   20/1 ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 19 เม.ย. 49 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 1-9410-00097-18-8 24 ก.ค 2528    
187 นาย อับดุลเลาะ กาโบะ ร่วมกันก่อการร้ายสมคบกันเพื่อเป็นกบฎ อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.368  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ยะรัง 72  /2548 ปี46-5/7/48  1/1/61   228 ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จว.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 30 พ.ค. 49 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี, ต.ปุยุด อ.เมือง จว.ปัตตานี, ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน 1-9410-00034-01-1  23 พ.ย 2518    
188 นาย มะยา มะลี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุนโหดร้ายและไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.395  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/9/2005 ราตาปันยัง 10  /2548  14/6/48  14/6/68   56/1 ม.1 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 21 ก.ย. 48 ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.ยะหริ่ง พบถุงพลาสติกสีดำตั้งวางอยู่บนถนนายภูมี-ม่วงหวาน ม.4 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี บริเวรไหล่ทางในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือทิศทางเขาไปยังบ้านม่วงหวานเมื่อเปิดถุงออกพบศีรษะมนุษย์เพศชายถูกตัดคอมีเลือดไหล 1-9409-00011-23-8      
189 นาย นิเลาะ   อาแซ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมาน หรือกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการตาย มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.451  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 12/10/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/68   67 ม.6 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 17 ส.ค. 50 5 ก.ค.48 เวลาประมาณ 20.00 น.ม.2 ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปน. 3-9403-00525-29-6  4 เม.ย 2520    
190 นาย อิสมาแอ ลือแบซา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรอง ฆ่าผู้อื่น   จ.55  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี   บ้านโสร่ง 65  /2547         ความมั่นคง จับกุม 17 ธ.ค. 47 วันที่ 15 ธ.ค.47 เวลา 12.05 น. นายสุธรรม  หล้าใหม่ ขับขี่รถ จยย. พ่วงข้าง เร่ขายไอศกรีมอยู่ ได้มีคนร้ายจำนวน 2 คนขับขี่รถ จยย.แบบผู้หญิง สีน้ำเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนตามประกอบยิงนายสุธรรม ฯ จำนวน 3 นัด กระสุนถูกบริเวณปากนายสุธรรม ฯ จำนวน 1 นัด ได้รับ 0-0000-00000-00-0      
191 นาย สูลกีฟลี เงาะ ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ฆ่าผู้อื่น   จ.57  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 9/2/2004 ไม้แก่น 1 2547  25/1/47  25/1/67   73 ม.4 ตกะรุบี อ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 มี.ค. 47 เมื่อ 25 ม.ค.47 เวลา 09.00 น. ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี  ( ยิง ส.ต.อ.อรุณ  สุดเพ็ชรโรจน์ เสียชีวิต ) 3-9411-00024-97-9  11 พ.ย 2515    
192 นาย อิบรอเฮม อองยู ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ฆ่าผู้อื่น   จ.58  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 9/2/2004 ไม้แก่น 1 2547  25/1/47  25/1/67   246 ม.4 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ความมั่นคง จับกุม 11 ก.พ. 47 เมื่อ 25 ม.ค.47 เวลา 09.00 น. ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี (ยิง ส.ต.อ.อรุณ  สุดเพ็ชรโรจน์ ) 3-9603-00304-00-1  5 ธ.ค 2504    
193 นาย อับดุลเลาะห์ ดือราแม ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน,มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครอง,สมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเป็นอั้งยี่ซ่องโจรเพื่อพยายามฆ่าผู้อื่น,ปลอมแปลงเอกสารราชการ พยายามฆ่า   จ.135  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/4/2004 โคกโพธิ์ 7  /2547  18/1/47  18/1/67   58 ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 21 เม.ย. 47 18 ม.ค.47 เวลา 22.20 น. ม.7 ต.โคกโพธิ์ จว.ปน.(คดีระเบิดนำมาจอดทิ้งไว้ที่หน้าร้าน K.P มินิมาร์ทบริเวณริมถนนสายโคกโพธิ์-นาเกตุ) 5-9406-00017-86-1  12 ส.ค 2518    
194 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า   จ.268  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/6/2004 หนองจิก 113  /2547  20/6/47  20/6/67   49 ม.2 ต.ท่กำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 เวลาประมาณ 17.15 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อ จำนวน 2 คน ใช้รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีเขียว หมายเลขทะเบียน กตว.209 ปัตตานี ใช้อาวุธปืนอาร์ก้า ยิง ด.ต.สมเกียรติ รวยรื่น จนท.การเงิน สภ.ต.ราตาปันยัง จำนวน 1 นัด ไม่ได้รับบาดเจ็บ 3-9403-00490-29-8  17 ม.ค 2522    
195 นาย หามะ สะหะ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า   จ.269  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 23/6/2004 หนองจิก 113  /2547  20/6/47  20/6/67   28 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 47 เวลาประมาณ 17.15 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อ จำนวน 2 คน ใช้รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีเขียว หมายเลขทะเบียน กตว.209 ปัตตานี ใช้อาวุธปืนอาร์ก้า ยิง ด.ต.สมเกียรติ รวยรื่น จนท.การเงิน สภ.ต.ราตาปันยัง จำนวน 1 นัด ไม่ได้รับบาดเจ็บ 3-9403-00488-67-6  15 มี.ค 2513    
196 นาย แวอารง โว๊ะ ผู้ใช้ให้วางเพลิง วางเพลิง   จ.332  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี   หนองจิก           45/2 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 19 ส.ค. 47   3-9403-00009-17-4 20 ธ.ค. 2523    
197 นาย อาหามะ สามะ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของผู้อื่น วางเพลิง   จ.345  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/8/2004 โคกโพธิ์ 94  /2547  11/8/47  11/8/67   26/2 ม.2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 31 ส.ค. 47 เมื่อ 11 ส.ค.47 เวลาประมาณ 21.00 น. ที่บ้านเลขที่ 177 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จว.ปน. 3-9403-00173-44-6  21 ก.ค 2524    
198 นาย มะรอปี อามะ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพ ฆ่าผู้อื่น   จ.405  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/10/2004 ปะนาเระ 133  /2547  7/10/47  7/10/67   265/5 ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ต.ค. 47 วันที่ 7 ต.ต.47 เวลาประมาณ 06.23 น.ปะนาเระ ( คนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิง  ด.ต. ทวี วงค์จันทร์ อายุ 52 ปี ผบ.หมู่.(ป) สภ.อ.ปะนาเระ  จว.ปัตตานี จำนวน 5 นัด ) 1-9404-00008-04-1 17 ม.ค 2528    
199 นาย มะสาแม เปาะนา ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพ ฆ่าผู้อื่น   จ.406  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/10/2004 ปะนาเระ 133  /2547  7/10/47  7/10/67   64 ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 8 ต.ค. 47 วันที่ 7 ต.ต.47 เวลาประมาณ 06.23 น.ปะนาเระ ( คนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิง  ด.ต. ทวี วงค์จันทร์ อายุ 52 ปี ผบ.หมู่.(ป) สภ.อ.ปะนาเระ  จว.ปัตตานี จำนวน 5 นัด ) 1-9505-99001-02-0 29 ต.ค. 2528    
200 นาย ซาการียา จูแซ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเป็นผู้ใช้จ้างวานให้ผู้อื่นกระทำผิด พยายามฆ่า   จ.442  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/10/2004 สายบุรี   124  /2547  30/9/47  30/9/67   87/3 ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 14 พ.ค. 48 30 ก.ย.47 เวลา 12.15 น.ตรงข้าม อ.บ.ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. ผู้ต้องหาใช้รถ จยย.เป็นพาหนะ โดยมีคนร้ายอีก 1 คน เป็นผู้ขับขี่ส่วนผู้ต้องหานี้นั่งซ้อนท้ายใช้อาวุธปืนยิงนายกล้าวาริชฯ แต่กระสุนไม่ถูกและผู้ต้องหาได้ชี้ยืนยันขณะที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมได้ที่อื่น 3-9404-00008-60-9  14 ก.ย 2521    
201 นาย ซุลกิฟลี บิลเฮ่ม ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.632  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/12/2007 ยะหริ่ง 195 /2550 16 ธ.ค.50 16 ธ.ค.70   121/1 ม.3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ม.ค. 51 วันที่ 16 ธ.ค.50 เวลา 08.40 น.ที่ ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี(คดียิงเด็กนักเรียน ศาสนูปภัมถ์) 1-9498-00004-22-0 13 ก.พ.2528 พ.ต.ท.ประถมฯ  
202 นาย อารือนัน ซีดี ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ ฆ่าผู้อื่น   จ.482  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/11/2004 มายอ 7 /2547  14/2/47  14/2/67   68/1 ม.2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จว.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 11 มี.ค. 48 14 ก.พ.47 บนถนนสาย 42 ม.4 ต.กระหวะ อ.มายอ จว.ปน. 3-9501-00249-38-4  16 ส.ค 2521    
203 นาย นิอายิ นิแม พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ฆ่าผู้อื่น   จ.483  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/12/2004 บ้านโสร่ง 63  /2547  6/12/47  6/12/67   168/18 ม.6 ต.ปะลูรู อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส ความมั่นคง จับกุม 18 ธ.ค. 47 6 ธ.ค 47 เวลาประมาณ 04.45 น. ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0-0000-00000-00-0      
204 นาย มูหามะ แวกะจิ วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นซึ่งเป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือทำสินค้า วางเพลิง   จ.643  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/12/2007 นาประดู่ 12 /2550 18 ก.พ.50 18 ก.พ.70   36 ม.3 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 ม.ค. 51 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550  เวลาประมาณ 19.15 น.ที่บริษัทไทยยูเนียนรับเบอร์ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9402-00006-59-2 30 เม.ย.2527 พ.ต.ท.สุรนันท์  
205 นาย มะหมูด หีมบู ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของผู้อื่น วางเพลิง   จ.346  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/8/2004 โคกโพธิ์ 94  /2547  11/8/47  11/8/67   26/2 ม.2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 31 ส.ค. 47 วันที่ 11 ส.ค.47 เวลา 21.45 น. ได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางเพลิงขนำและเครื่องมือทางการเกษตร  ได้รับความเสียหาย  ที่สวนมะพร้าว  ม.6.  ต.บ่อทอง   อ.หนองจิก  จว.ปัตตานี 1-9003-00002-79-3 13 ก.พ. 2527    
206 นาย แวอารงค์ โว๊ะ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนของผู้อื่น วางเพลิง   จ.462  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/11/2004 โคกโพธิ์ 94 /2547  11/8/47  11/8/67   45/2 ม.2 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 12 พ.ค. 47 วันที่ 13ส.ค.47เวลา 19.30 น.ได้มีคนร้ายจำนวน 3 คน ได้ลักลอบวางเพลิงบ้านพักนางอุบลรัตน์  มูสโกภาส ได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 3-9403-00009-17-4 20 ธ.ค. 2523    
207 นาย มะสบรี มะเฮ็ง ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์ พยายามฆ่า   จ.508  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/12/2004 สายบุรี   155  /2547  23/11/47  23/11/57   12 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 19 ม.ค. 48 23 พ.ย.2547ยิงนายเฉลิมพล  หมวกชุมบก (ครู) เสียชีวิต และนายจรัญ (บาดเจ็บ) 3-9407-00050-28-7  1 มี.ค 2525    
208 นาย มะสบรี มะเฮ็ง ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่า ฆ่าผู้อื่น   จ.514  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/12/2004 สายบุรี   160  /2547  2/12/47  2/12/67   12 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 19 ม.ค. 48 เมื่อ 2 ธ.ค.47 บนถนนสายทุ่งยางแดง-กลาพอ (ใกล้สามแยกปายอ)ม.3 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จวงปน.ยิงนายเฉลิมพล  หมวกชุมบก (ครู) เสียชีวิต และนายจรัญ (บาดเจ็บ) 3-9407-00050-28-7  1 มี.ค 2525    
209 นาย อารง มามะ วางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนหรือแพที่คนอยู่อาศัย วางเพลิง   จ.516  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/12/2004 หนองจิก 210  /2547 11 ธ.ค.47 11 ธ.ค.67   57 ม.6 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 23 ก.พ. 48  วันที่ 11 ธ.ค.47 เวลา 18.20 น. ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3-9403-00468-53-5 1 ม.ค. 2504    
210 นาย หามะ มะลี ปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืน ปล้นทรัพย์   จ.517  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/12/2004 หนองจิก 210  /2547  11/12/47  11/12/67   45 ม.3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 23 ธ.ค. 48   3-9403-00170-24-2 21 มิ.ย. 2521    
211 นาย อาหามัดซากี กียะ วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นซึ่งเป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือทำสิ ก่อการร้ายฯ   จ.646  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/12/2007 นาประดู่ 12 /2550 18 ก.พ.50 18 ก.พ.70   42/3 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 ก.พ. 51 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550  เวลาประมาณ 19.15 น.ที่บริษัทไทยยูเนียนรับเบอร์ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกพธิ์ จ.ปัตตานี 1-9405-00051-90-9   พ.ต.ท.สุรนันท์  
212 นาย ดุลมานะ ดอกา ปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืน ปล้นทรัพย์   จ.518  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/12/2004 หนองจิก 210  /2547  11/12/47  11/12/67   123 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จว.ปน.  ความมั่นคง จับกุม 24 พ.ค. 48   3-9403-00429-95-5 8 พ.ย.2511    
213 นาย อดุลย์หรือหะยีดอเลาะ สุปาลางิหรือสุปรางี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่น   จ.519  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/12/2004 ยะรัง           9 ม.8 ต.บ้านา อ.จะนะ จ.สงขลา ความมั่นคง ถอนหมาย ไม่ฟ้อง 26 พ.ค.2548 30 พ.ค. 48   3-9410-00068-31-1 5 มิ.ย. 2505    
214 นาย มะหาแสหรือมะนาเซ อาแย ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่น   จ.520  /2547 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/12/2004 ยะรัง           34/1 ม.2 ต.สะนออัยการสั่งไม่ฟ้อง เมื่อ 26 พ.ค.2548 ความมั่นคง ถอนหมายไม่ฟ้อง 30 พ.ค. 48   3-9410-00183-99-4      
215 นาย แวอาแซ    สาอิ ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.1  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   49 ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 3-9403-00315-61-5   18 ก.ค 2518    
216 นาย มะซอเร    ลาเตะ ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.2  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   22 ม.8 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ  ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 3-9411-00102-82-1  19 เม.ย 2511    
217 นาย อับดุลเลาะ    สะมะแอ ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.3  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   25 ม.2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 3-9501-00456-17-7  18 ก.ค 2518    
218 นาย โบรฮัน    มาแจ ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.4  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   5 ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 5-9407-00024-53-3  10 ส.ค 2526    
219 นาย มูฮัมหมัดกาแมล์    ซาเด็ง ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.5  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   137 ม.6 ต.กะดุนง อ.สายบุรี  ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 5-9407-00024-53-3 10 ส.ค.2526    
220 นาย มะเซดี    มะเกะ ร่วมกันก่อการร้าย เป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร ก่อการร้ายฯ   จ.6  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/1/2005 สายบุรี   169 /2547  28/12/47  28/12/62   61/3 ม.5 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ องสายบุรี ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 48 เมื่อ 28 ธ.ค.47 เวลาประมาณ 15.00 น.ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จว.ปน. 1-9411-00005-93-5  1 มี.ค 2529    
221 นาย สุกรี อาดำ ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.6  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   35/1 ม.3 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 13 ก.พ. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 3-9402-00307-85-8 6 พ.ค.2526 พ.ต.ท.สุนทรฯ  
222 นาย มะสูดิง ดอเลาะ ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.7  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   28/2 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 2 เม.ย. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 3-9402-00077-81-0 3 ต.ค.2516 พ.ต.ท.สุนทรฯ  
223 นาย ปาริ สะแลแมง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.51  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/2/2005 สายบุรี   8 /2548       86/2 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 16 ก.พ. 48   3-9405-00203-09-8 16 เม.ย.2523    
224 นาย มะสบรี มะเฮ็ง ร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน,ร่วมกันกระทำการอันเป็นการก่อการร้าย ปล้นทรัพย์   จ.71  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/2/2005 กะพ้อ 40  /2547  12/10/47  12/10/67   12 ม.6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 16 ม.ค. 48 12 ต.ค.47 เวลาประมาณ 02.00 น.สภ.อ.กะพ้อและที่ว่าการอำเภอกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จว.ปน.ร่วมกันปล้นและใช้อาวุธปืนสงครามยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 3-9407-00050-28-7  1 มี.ค 2525    
225 นาย หามะ สือแม ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.9  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   209/1 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ก.ค. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 3-9402-00084-31-0 20 มิ.ย.2516 พ.ต.ท.สุนทรฯ  
226 นาย อัดนัน สาและ ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.10  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   58 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 มี.ค. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 1-9402-00008-16-1 8 มี.ค.2527 พ.ต.ท.สุนทรฯ  
227 นาย มูหามะ แวกะจิ ร่วมกันสะสมกองกำลังพลเพื่อการก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงโคกโพธิ์(1) จ.12  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/1/2008 โคกโพธิ์ 249 /2550 25 เม.ย.49 25 เม.ย.69   36 ม.3 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 13 ก.พ. 51 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.49- 25 ธ.ค.49 ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต.ป่าบอน ต.ช่งให้ตก อ.โคกโพธิ์ 1-9402-00006-59-2 30 เม.ย.2527    
228 นาย อาสือมิง มะลี ร่วมกันพยายามฆ่าฯ และมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตฯ     จ.156  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 3/5/2005 มายอ 27 /2548  21/4/48  21/4/68  21 เม.ย.2568 17 ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง เสียชีวิต 25 ก.พ. 49 21 เม.ย.48 หน้าบ้านเลขที่ 72 ม.3 ต.ลูโบะยีไร อ.มายอ จวงปน. 3-9405-00237-60-0 29 มี.ค. 2521    
229 นาย สะมะแอ มามะ ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิด หรือต้องหาว่ากระทำผิดอันมิควรไช้ความผิดละหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโยให้ที่พำนักซ่อนเร้น เพื่อไม้ให้ถูกจับกุม สะสมกำลังกำลังพลหรืออาวุธ รวบรวมทรัพย์สินตระเตรียมการอื่นใดอันป็นส่วนของแผนการก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.16  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/1/2008 หนองจิก 180 /2550 2 ธ.ค.50 2 ธ.ค.65   46 ม.3 ต.เกาเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ม.ค. 51 วันที่ 2 ธ.ค.50 เวลา 11.00 น. ที่ ม.6 ต.กะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2-9403-00001-73-6 27 ม.ค.2535 พ.ต.ท.จันทร์ฯ  
230 นาย บัดลัน กะโสะ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา     จ.185  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/5/2005 ไม้แก่น           87/2 ม.1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 20 พ.ค. 48   3-9408-00007-12-0 28 พ.ค. 2524    
231 นาย บูคอรี กาเจร์ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า   จ.186  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/5/2005 ไม้แก่น           191 ม.9 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะจ.นราธิวาส ความมั่นคง จับกุม 20 พ.ค. 48   3-9603-00219-20-9 10 ก.ย. 2523    
232 นาย ซอเฮาะ เปาะจิ ร่วมกันตระเตรียมวางเพลิง วางเพลิง   จ.195  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/5/2005 ปะนาเระ 31 /2548   15 พ.ค.58   204/1 ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 พ.ค. 48   3-9405-00212-40-2 18 พ.ค. 2520    
233 นาย มามะ สาอิ ร่วมกันตระเตรียมวางเพลิง วางเพลิง   จ.196  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/5/2005 ปะนาเระ 31 /2548   15 พ.ค.58   37 ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 พ.ค. 48   3-9404-00252-76-3 27 พ.ย. 2515    
234 นาย แวไซนุนวานิดิง แวดาแม ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิด หรือต้องหาว่ากระทำผิดอันมิควรไ ก่อการร้ายฯ   จ.17  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/1/2008 หนองจิก 180 /2550 2 ธ.ค.50 2 ธ.ค.65   57 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 ม.ค. 51 วันที่ 2 ธ.ค.50 เวลา 11.00 น. ที่ ม.6 ต.กะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3-9403-00113-79-6 27 ม.ค.2514 พ.ต.ท.จันทร์ฯ  
235 นาย อันวา เงาะ ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ฯ     จ.220  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/6/2005 กะพ้อ 29  /2548  22/5/48  22/5/68   53 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 26 ก.ย. 48 22 พ.ค.48 เวลาประมาณ 16.00 น. ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จว.ปน.ใช้อาวุธปืนยิงผู้กล่าวหาได้รับบาดเจ็บสาหัส 3-9498-00032-32-7 5 ก.ย. 2522    
236 นาย มาหามะ มามะ ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาโดยใหพำนักแก่ผู้นั้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม     จ.227  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 17/6/2005 ราตาปันยัง 9  /2548       89 ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 18 มิ.ย. 48 นายมาหามะหรือ เจะกูเลา มามะ ให้นายมะอาซี  บุญพล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ให้พักอาศัยเป็นการให้ที่พักพิง 3-9405-00263-94-5 11 ก.ค.2511    
237 นาย นิอันวา มะโร๊ะ จ้างวานใช้ให้วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น วางเพลิง   จ.238  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/6/2005 ปะนาเระ 31  /2548  15/5/48  15/5/58   43 ม.4 ต.เกาะจัน  อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ก.ค. 48   3-9405-00342-12-8  10 พ.ค.2526    
238 นาย อาซิ   มะเกะ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.272  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/7/2005 ราตาปันยัง 14  /2548  13/7/48  13/7/68   33 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 20 ก.ค. 48 คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายภัทรพงษ์  เจะเตะ อายุ 30 เสียชีวิตหน้าบ้านพัก เหตุเกิดบ้านเลขที่ 30 ม.2 ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่งฯ 3-9409-00003-57-6 0  2513    
239 นาย มะตา   ตาเยะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ ฆ่าผู้อื่น   จ.274  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/7/2005 บ้านโสร่ง 61  /2547  30/11/47  30/11/67   124 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 22 ก.ค. 48  วันที่ 30 พ.ย.47 เวลา 09.00น.นายอะดือนัน  สะแมแม็ง ขับขี่รถยนต์ทะเบียน บฉ 53 สข. จากบ้านพักเขต อ.มายอ ฯ ตามถนนสายชนบท มุ่งหน้าไปทำงาน จ.ยะลา ถึงที่เกิดเหตุคนร้าย 2 คนขับขี่รถ จยย. ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ทราบทะเบียนประกบยิงด้วยปืนอาก้า จำนวนหลายนัด ก 3-9405-00202-90-3 22 มิ.ย. 2522    
240 นาย อับดุลการี   ตาเยะหรือเปาะจิการี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ ฆ่าผู้อื่น   จ.275  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 22/7/2005 บ้านโสร่ง 61  /2547  30/11/47  30/11/67   ม.4 ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 22 ก.ค. 48 วันที่ 30 พ.ย.47 เวลา 09.00 น. นายอะดือนัน  สะแมแม็ง ขับขี่รถยนต์ทะเบียน บฉ 53 สข. จากบ้านพักเขต อ.มายอ ฯ ตามถนนสายชนบท มุ่งหน้าไปทำงาน จ.ยะลา ถึงที่เกิดเหตุคนร้าย 2 คนขับขี่รถ จยย. ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ทราบทะเบียนประกบยิงด้วยปืนอาก้า จำนวนหลายนัด ก 0-0000-00000-00-0  4 ก.ค 2515    
241 นาย อิสมาแอ หรือสะมะแอ หรือมะแอ   สือรี ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ปล้นทรัพย์   จ.276  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 26/7/2005 ยะหริ่ง 72  /2548  16/6/48  16/6/68   166 ม.1 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 8 ก.ค. 51 เมื่อ 16 มิ.ย.48 เวลา 18.08 น. ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จว.ปน. 3-9409-00041-06-1  29 มี.ค 2521    
242 นาย อาสือมิง หรือมะมิง หรือมิง  มะลี ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน พยายามฆ่า   จ.277  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/7/2005 ทุ่งยางแดง 60  /2548  16พ.ค.48  16 พ.ค.68   17 ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง เสียชีวิต 25 ก.พ. 49 เหตุเกิดที่บนถนนสาย 4071 บ้านสาลาฟี ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน. เมื่อ 16 พ.ค.48 เวลาประมาณ 19.50 น. 3-9405-00237-60-0 29 มี.ค. 2521    
243 นาย อัชมัน   เจะยอ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่า ฆ่าผู้อื่น   จ.291  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/7/2005 ปะนาเระ 58  /2548  24/7/48  24/7/68   32 ม.2 ต.สะกำ อ.มายอ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 2 ก.พ. 51 24 ก.ค 48 เวลา 05.25 น. ที่ต.บ้านกลาง องปะนาเระ จว.ปน. 3-9405-00024-58-4  25 ธ.ค 2521 รอมล๊ะ แมฮะ  
244 นาย อดิรุสหรือยา   เจะแมงหรือแชแบ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พยายามฆ่า   จ.298  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 10/8/2005 ปะนาเระ 55  /2548  8/7/48  8/7/68   62 ม.3 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 20 ส.ค. 48   3-9404-00207-21-1 29 ก.ค. 2507    
245 นาย อิบบราเฮง การี สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.28  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 177 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 30 ม.ค. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00357-97-8 25 พ.ย.2503    
246 นาย นิเลาะ   อาแซ ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.312  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   67 ม.6 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 17 ส.ค. 50 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  3-9403-00525-29-6  4 เม.ย 2520    
247 นาย มะกอรีหรือจูยิมหรือการิมแบล็ค  ดาโอะ ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.315  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   25 ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา ความมั่นคง จับกุม 17 ก.ย. 48 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  3-9005-00107-54-4 8 มิ.ย. 2523    
248 นาย อัรฟานหรือฟาน   บินอาแว ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.317  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   40/8 ม.2 ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 18 ก.ย. 48 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  1-9410-00026-28-1 19 ก.ค. 2528    
249 นาย มูฮัมหมัดอัณวัรหรือวา   หะยีเต๊ะ ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.318  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   35 ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 17 ก.ย. 48 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  1-9410-00010-10-4 13 ก.พ.2527    
250 นาย ยูซุฟ   มะมิง ร่วมกันสะสมกำลังพลเพื่อก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.319  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   13/5 ม.13 ต.ตะลิ่งชัน อ.บันนังสตา จว.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 26 พ.ย. 48 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  3-9503-00138-65-9 19 ธ.ค.2529    
251 นาย อิดเรส   เต๊ะ ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.320  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/8/2005 ยะรัง 72  /2548  5/7/48  5/7/61   51 ม.1 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จว.ยะลา ความมั่นคง จับกุม 18 ก.ย. 48 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 -วันที่ 5 ก.ค.48 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันในท้องที่ ต.ยะรัง,ต.ปิตุบุดี อ.ยะรัง,ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี,ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี และ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา เกี่ยวพันกัน  1-9504-00006-05-7 10 มี.ค.2529    
252 นาย ญีฮาด หะยีมะ ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะใช้กำลังเพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักร ก่อการร้ายฯ   จ.3079  /2548 ศาลอาญาฯ DSI 16/8/2005 โคกโพธิ์             ความมั่นคง เสียชีวิต 8 ต.ค. 50   3-9402-00355-24-1 4 เม.ย. 2525    
253 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่,ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น.ปล้นทรัพย์เป็นเหตุห้มีผู้เสียชีวิต,ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองและพ พยายามฆ่า   จ.352  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/9/2005 หนองจิก 137  /2548  31/8/48  31/8/68   49 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 เหตุเกิดที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปน. เมื่อ 31 ส.ค.48 เวลาประมาณ 21.45 น. 3-9403-00490-29-8  17 ม.ค 2522    
254 นาย อิรฟาน บือแน ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พกพาอาวุธปืนและเคริองกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามฆ่า   จ.485  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/11/2005 ยะรัง 127  /2548  28/9/48  28/9/68   53 ม.2 ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 พ.ค. 48 เมื่อ 28 ก.ย.48 เวลาประมาณ 16.20 น. ที่ ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี 1-9405-00039-76-3  29 ส.ค.2527    
255 นาย เพ็ญดี แบวา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.503  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89 /2548  16/10/48  16/10/68   64/1  ม.1  ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 ธ.ค. 48 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9404-00129-71-6  28 ก.ย 2526    
256 นาย ยาลี หรือลี อาลี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.504  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89 /2548  16/10/48  16/10/68   64/1  ม.1  ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 25 ก.พ. 49 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9411-00092-24-9  19 มิ.ย 2521    
257 นาย มาหามะ แมะหะ สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายแลก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.505  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 97 /2548  22/10/48  22/10/63   21  ม.1  ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 เม.ย. 49 วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30 น. โรงเรียนอพเดร์รอซะห์ อิสลามียะห์ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00092-04-8  19 มิ.ย 2521    
258 นาย มะซูยี ปาเนาะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.506  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89  /2548  16/10/48  16/10/68   30/2 ม.1  ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ส.ค. 51 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00003-63-1  11 เม.ย.2521    
259 นาย ยาลี หรือลี อาลี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.507  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89 /2548  16/10/48  16/10/68     ความมั่นคง เสียชีวิต 25 ก.พ. 49 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9411-00092-24-9      
260 นาย มาหามะ แมะหะ สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายแลก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.508  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89 /2548  16/10/48  16/10/68   21  ม.1  ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 เม.ย. 49 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00092-04-8  19 มิ.ย 2521    
261 นาย อับดุลฮาเล็ง สาเระ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.510  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 89 /2548  16/10/48  16/10/68   133/1  ม.3  ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ส.ค. 49 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00198-75-0  14 พ.ค2524    
262 นาย อับดุลฮาเล็ง สาเระ สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายแลก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.511  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 97 /2548  22/10/48  22/10/63   133/1  ม.3  ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ส.ค. 49 วันที่ 16 ตุลาคม 2548  เวลาประมาณ 00.30 น. วัดพรหมประสืทธิ์ ม.2 ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00198-75-0  14 พ.ค2524    
263 นาย เพ็ญดี แบวา สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายแลก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.512  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 97 /2548  22/10/48  22/10/63   64/1 ม.1  ต.ดอน  อ.ปะนาเระ  จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 ธ.ค. 48 วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30 น. โรงเรียนอพเดร์รอซะห์ อิสลามียะห์ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9404-00129-71-6  28 ก.ย.2526    
264 นาย มะซูยี ปาเนาะ สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายและก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.513  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 97 /2548  22/10/48  22/10/63   30/2 ม.1  ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ส.ค. 51 วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30 น. โรงเรียนอพเดร์รอซะห์ อิสลามียะห์ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00003-63-1  11 เม.ย.2521    
265 นาย มะบาลี โตะมา สมคบกันเพื่อเป็นอั่งยี่ซ่องโจร เพื่อก่อการร้ายแลก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.515  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/11/2005 ปะนาเระ 97 /2548  22/10/48  22/10/63   1  ม.3  ต.ยะหริ่ง ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 มี.ค. 49 วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30 น. โรงเรียนอพเดร์รอซะห์ อิสลามียะห์ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 3-9409-00047-87-5  17 ม.ค2525    
266 นาย ยาลี หรือลี อาลี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ หรือปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.518  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/11/2005 มายอ 87 /2548  14/10/48  14/10/68   111/2 ม.8 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 25 ก.พ. 49 ได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธของมีคม ตัดบริเวณต้นคอ ของนายสอง  สังข์เพ็รช อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.5 ต.ควน อ.ปะนาเระฯ  เสียชิวิตในที่เกิดเหตุ และ ศีรษะของผู้ตายหายไป เหตุเกิด ป่าละเมาะริมทาง ถนน สาย 42 นราธิวาส-ปัตตานี ระหว่าง กม.37-38 ม.7 3-9411-00092-24-9      
267 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ฯลฯ ฆ่าผู้อื่น   จ.520  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/11/2005 หนองจิก 165  /2548 7-พ.ย.-91 7-พ.ย.-11   49 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปน. ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2548 เวลา 18.30 น.เศษ 3-9403-00490-29-8  17 ม.ค.2522    
268 นาย อิรฟาน บือแน ร่วมกันพยายามฆ่า พยายามปล้นทรัพย์ บุกรุกในเวลากลางคืน มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พยายามฆ่า   จ.538  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/11/2005 บ้านโสร่ง      26 ต.ค.48  26/10/68   53 ม.2 ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 พ.ค. 48   1-9405-00039-76-3  2 พ.ค.2519    
269 นาย อาชิ แวนิ ร่วมกันพยายามฆ่า พยายามปล้นทรัพย์ บุกรุกในเวลากลางคืน มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พยายามฆ่า   จ.539  /2548 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/11/2005 ยะรัง 158 /2548  29 พ.ย.48  29 พ.ย.68   132/1 ม.1 ต.สะนอ อ.ยะรัง จว.ปัตตานี  (มอบตัว) ความมั่นคง จับกุม 8 ก.ย. 49 เมื่อ 28 พ.ย.48 เวลาประมาณ 14.30 ม.5 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จว.ปัตตานี 3-9410-00193-83-3  1/12/26    
270 นาย มะวี มะแซ ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกก่อการร้าย ตระเตรียมก ก่อการร้ายฯ   จ.24  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/1/2006 สายบุรี 236 /2548  15 ม.ค.49  15 ม.ค.68   44 ม.6   ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 9 มิ.ย. 49 วันที่ 15 ธ.ค.48 เวลา 05.00 น. ที่บ้านเลขที่ 8 ม.8 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี (คดีคลังแสง เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง อำเภอสายบุรี เข้าทำการตรวจค้น ปรากฏว่าขณะเข้าที่ในที่เกิดเหตุ 1-9407-00003-84-3 8 ต.ค. 2527    
271 นาย ฮัมดัน สะแม ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกก่อการร้าย ตระเตรียมก ก่อการร้ายฯ   จ.25  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/1/2006 สายบุรี 236 /2548  15 ม.ค.49  15 ม.ค.68   57 ม.6  ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 14 ต.ค. 51 วันที่ 15 ธ.ค.48 เวลา 05.00 น. ที่บ้านเลขที่ 8 ม.8 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี (คดีคลังแสง เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง อำเภอสายบุรี เข้าทำการตรวจค้น ปรากฏว่าขณะเข้าที่ในที่เกิดเหตุ 3-9407-00227-96-9      
272 นาย มะบายนุง อาแว ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและมีเครื่องกระสุนปืน ฆ่าผู้อื่น   จ.37  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/1/2006 ราตาปันยัง 17 /2548       12/2 ม. ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 27 ก.ค. 49 ได้มีคนร้ายจำนวน 2 คน ใช้รถจยย.เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนสงครามยิง นายมาหะมะ  กูนิง  อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/3 ม.3 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่งฯ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะอยู่ในสวนยางริมถนนข้างต้นไม้ เหตุเกิดถนนสายชนบท สายบ่อม่วง-ปุลากง  ม.3 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่งฯ 3-9405-00249-80-2 23 เม.ย.2523    
273 นาย อาเล็ง   แวสุหลง ฆ่าผู้อื่นและมีเครื่องกระสุนปืน ฆ่าผู้อื่น   จ.51  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/1/2006 หนองจิก 22  /2549  24 ม.ค.49  24 ม.ค.69   39 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 15 พ.ย. 50 44/1 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี เมื่อ 24 ม.ค.49 เวลา 19.00 น.เศษ ยิงนายปาเหม  กะเส็ม เสียชีวิต) 3-9403-00115-83-7  8 พ.ค.2521    
274 นาย มะลาเย็ง สาอิ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น   จ.72  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/2/2006 ยะรัง 2 /2549  3 ม.ค.49  3 ม.ค.69   48/2 ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 15 มี.ค. 49 เวลาประมาณ21.40 น. เมื่อวันที่ 3 ม.ค.49 ม.ที่ 3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9410-00475-24-3  27 ธ.ค.2519    
275 นาย ตอเละ วอเงาะ ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกก่อการร้าย ตระเตรียมก ก่อการร้ายฯ   จ.96  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/3/2006 สายบุรี 236  /2548  15 ธ.ค.48  15 ธ.ค.68   98/3 ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 24 ม.ค. 50 15 ธ.ค.48 เวลาประมาณ 06.00 น. บ้านเลขที่ 8 และ 5 ม.6 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จว.ปตตานี 3-9408-00011-08-9  30 ม.ค.2520    
276 นาย อาฮามะ หะมะ ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกก่อการร้าย ตระเตรียมก ก่อการร้ายฯ   จ.97  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/3/2006 สายบุรี 236  /2548  15 ธ.ค.48  15 ธ.ค.68   35 ถ.ตะพา ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 เม.ย. 51 15 ธ.ค.48 เวลาประมาณ 06.00 น. บ้านเลขที่ 8 และ 5 ม.6 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จว.ปตตานี 3-9498-00093-77-6      
277 นาย มาหามะ แมะหะ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและเผาโรงเรียนที่คนอยู่อาศัย,ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน,มีอาวุธและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง,พกอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต วางเพลิง   จ.118  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 24/3/2006 ยะหริ่ง 20  /2549  6 มี.ค.49  6 มี.ค.69   21 ม.1  ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 เม.ย. 49 วันที่ 6 มี.ค.49 เวลา 04.00 น. ที่ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00092-04-8  19 มิ.ย 2521    
278 นาย มะซูยี ปาเนาะ ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและเผาโรงเรียนที่คนอยู่อาศัย,ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน,มีอาวุธและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง,พกอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต วางเพลิง   จ.119  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 24/3/2006 ยะหริ่ง 20  /2549  6 มี.ค.49  6 มี.ค.69   30/2 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ส.ค. 51 วันที่ 6 มี.ค.49 เวลา 04.00 น. ที่ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00003-63-1   13 พ.ย.2524    
279 นาย มะนาวี ปูลา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.171  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/4/2006 แม่ลาน 11 /2549  27 มี.ค.49  27 มี.ค.69  27 มี.ค.69 56/1 ม.4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 พ.ค. 51 27 มี.ค.2549 เวลาประมาณ 19.15 น. 3-9402-00267-46-5  28 เม.ย.22    
280 นาย กอเซ็ง วาโด พยายาฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า   จ.189  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/4/2006 หนองจิก 61 /2549       107 ม.5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 30 เม.ย. 50   3-9405-00130-84-8  5 ธ.ค.2510    
281 นาย ฮาซัน หะแวกะจิ สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรัพย์สินในการรับการฝึกก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนในการก่อการ้าย ก่อการร้ายฯ บ่อยุงป่าทุ่ง จ.29  /2551 ศาลจังหวัดปัตตานี 14/1/2008 สายบุรี 166 /2549 23 ก.ย.50 23 ก.ย.65 24 ก.ย.65 102 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 4 ก.พ. 51 วันที่ 14 พ.ย.49 เวลาประมาณ 19.10 น.ร่วมกันก่อเหตุเผาท่อส่งน้ำ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.50 เวล 3-9407-00356-78-5 29 ต.ค.2509    
282 นาย มูฮัมหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าผู้อื่ยโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสารณธโดยไม่ได้รับอนุญาตห้มีอาวุธปืนติดตัว ฆ่าผู้อื่น   จ.227  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/5/2006 ยะหริ่ง 73 /2549  27 พ.ค.49  27 พ.ค.69   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 27 พ.ค.2549 เวลา 15.00 น.ที่ ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่งวจ.ปตตานี( คดียิงนายลาเต๊ะ  ดาหาเล็ง ผยบ. ได้รับบาดเจ็บ) 3-9409-00184-54-6  29 ก.ย.2523    
283 นาย หะมะ อับดุลเลาะ ได้ร่วมกันใช้กำลังประทำร้ายก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ร่วมกันก่อการร้าย ก่อการร้ายฯ   จ.234  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/6/2006 ยะรัง 2 /2549  3 ม.ค.49  3 ม.ค.69   109/1  ม.3 ถ.สิโรรส ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 21 มิ.ย. 49 วันที่ 3 ม.ค.49 เวลาประมาณ 21.40 น. ม.3 ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9402-00356-66-2  10 ม.ค.2528    
284 นาย ซานุซี สะแลแม็ง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลำไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.250  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 15/6/2006 ยะหริ่ง 73 /2549  27 พ.ค.49  27 พ.ค.69   113 ม.3 ต.บาโลย  อ.ยะหริ่ง  จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 16 มิ.ย. 49 วันที่  27 พ.ค.49 เวลา 15.00 น.  ที่ตำบลบาโลย  อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี  5-9409-99005-78-5  15 ม.ค.2521    
285 นาย มะดารี การี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่น   จ.251  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 19/6/2006 มายอ 89 /2549  13 มิ.ย.49  13 มิ.ย.69   131 ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 23 มิ.ย. 49 13 มิ.ย.49 หน้าร้านขายของชำริมถนนมายอ-ยะรัง ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จว.ปัตตานี(คดียิงนายมลคล  ข่มแก้ว ) 3-9405-00266-96-1 11 ธ.ค. 2523    
286 นาย อดุลย์ อาแว ร่วมกันพพยายมฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำ หรือได้กระทำตามหน้าที่ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ทำใหเกิดระเบิดจนบุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่น และมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต     จ.282  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 4/7/2006 มายอ 71 /2549  18 พ.ค.49  18 พ.ค.69   214 ม.4 ต.ท่ากำซำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 11 เม.ย. 50 วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เวลาประมาณ 06.50 น. ที่หน้าสถานียุทธศาสตร์ลางา ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี(คดีวางระเบิด ดต.มระรูดิง เจ๊ะโด 3-9403-00513-52-2  25 ม.ค.2524    
287 นาย ซานูซี สะแลแม็ง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฯ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.293  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/7/2006 สายบุรี 68 /2549  22 พ.ค.49  22 พ.ค.59   113  ม.3  ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 16 มิ.ย. 49 วันที่ 22 พฤษภาคม  2549  เวลาประมษณ  08.15 น. ต.บางเก่า  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 5-9409-99005-78-5  17 ก.ค.2521    
288 นาย อับดุลฮาเร็ง สาเระ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฯ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.294  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/7/2006 สายบุรี 68 /2549  22 พ.ค.49  22 พ.ค.59   113/1  ม.3  ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 22 ส.ค. 49 วันที่ 22 พฤษภาคม  2549  เวลาประมษณ  08.15 น. ต.บางเก่า  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 3-9409-00198-75-0  14 พ.ค.2524    
289 นาย นิอันวา มะโร๊ะ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีและอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนญาตและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณธโดยไม่มีเหตุอันควร     จ.321  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 13/7/2006 ยะรัง 51 /2549  10 พ.ค.49  10 พ.ค.69   43 ม.4 ต.เกาะจัน  อ.มายอ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 19 ต.ค. 49 วันที่  10 พฤษภาคม 2549 เวลาประมาณ 16.00 น.บนถนนสิโรรส ม.3  ต.ปิตุมุดี  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9405-00342-12-8  10 พ.ค.2526     
290 นาย อับดุลเลาะ ยาการี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้ได้และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณ หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.395  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 24/8/2006 ราตาปันยัง 26 /2549  20 ส.ค.49  20 ส.ค.69   141 ม.3  ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ก.ย. 50 วันที่ 20 สิงหาคม 2549 เวลา 08.30 น.สี่แยกบ้านบ่อม่วง ม.3 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 3-9409-00566-54-6  5 ธ.ค.2517    
291 นาย อับดุลเลาะ สะแต ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุมท และวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ฆ่าผู้อื่น   จ.409  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/9/2006 หนองจิก 149 /2549  4 ก.ย.49  4 ก.ย.69   49 ม.2 ต.ท่กำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 24 มิ.ย. 51 วันที่ 4 ก.ย.49  เวลา 16.45 น.ที่ถนนสายหมอ ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3-9403-00490-29-8  17 ม.ค.2522    
292 นาย มูฮัมหมัดอานิส ยุนุ ร่วมกันฆ่าผู้อื่ยโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสารณธโดยไม่ได้รับอนุญาตห้มีอาวุธปืนติดตัว ฆ่าผู้อื่น   จ.422  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 21/9/2006 ยะหริ่ง 95 /2549  2 ส.ค.49  2 ส.ค.69   34 ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ความมั่นคง เสียชีวิต 1 ส.ค. 51 วันที่ 2 ส.ค.2549 เวลา 0715 น. ที่ถนนเพชรเกษม ม.1 ต.บางปู เภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี (คดีงคนถูกยิงบาดเจ็บนำส่ง รพ.ยะหริ่ง ) 3-9409-00184-54-6  29 ก.ย.2523    
293 นาย เดะแม กาซอ ร่วมกันพยายาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีและช้อาวุธปืน และพกพาไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ดีรับอนุญาต     จ.480  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/10/2006 บ้านโสร่ง 92 /2549  28 ต.ค.49  28 ต.ค.69   71/4  ม.3  ต.กอลำ  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 5 พ.ย. 49 วันที่  28 ตุลาคม 2549 ได้ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงนายอิสมาแอ  บือแน 3-9410-00602-27-0  15 พ.ย.2526    
294 นาย มัซลาน มะลี ร่วมกันก่อการ้าย ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันปล้นทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาม ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ก่อการร้ายฯ   จ.539  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/12/2006 กะพ้อ 65 /2549  9 พ.ย.49  9 พ.ย.69   43  ม.8  ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ  จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 8 ธ.ค. 49 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.00 น. ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตานี( คดียิงใส่นายอับดุลรอนิง  สุหลง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลข 44/1 ม.1 ต.กะรุบี อ.กะพ้อฯ เสียชีวิต ซึ่งเป็น อส.อำเภอกะพ้อ  และนายมะรอนิง  สะนิ  อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/2 3-9407-00240-22-1  29 ส.ค.2526    
295 นาย สมาแอ เจะฮะ ร่วมกันก่อการ้าย ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันปล้นทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาม ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ก่อการร้ายฯ   จ.540  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 7/12/2006 กะพ้อ 65 /2549  9 พ.ย.49  9 พ.ย.69   21/1  ม.8  ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ  จว.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 ม.ค. 50 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.00 น. ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตานี( คดียิงใส่นายอับดุลรอนิง  สุหลง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลข 44/1 ม.1 ต.กะรุบี อ.กะพ้อฯ เสียชีวิต ซึ่งเป็น อส.อำเภอกะพ้อ  และนายมะรอนิง  สะนิ  อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/2 3-9411-00006-64-6  1 เม.ย.2519    
296 นาย ดอรอแม วิชา สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกอลำ จ.582  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/12/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550 21 ต.ค.49 21 ต.ค.64   29/6 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 9 ม.ค. 51 วันที่ 20 มิ.ย.49 ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9410-00540-08-8 1 ม.ค.2503 พ.ต.ท.ภักดี  
297 นาย ดลมานะ มะลี สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกอลำ จ.583  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/12/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550 21 ต.ค.49 21 ต.ค.64   98/3 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 26 ก.พ. 52 วันที่ 20 มิ.ย.49 ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9501-00677-69-6 31 ต.ค.2504 พ.ต.ท.ภักดี  
298 นาย วสันต์ วิชา สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกอลำ จ.585  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/12/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550 21 ต.ค.49 21 ต.ค.64   85 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 9 ม.ค. 51 วันที่ 20 มิ.ย.49 ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9410-00604-17-5 13 พ.ค.2506 พ.ต.ท.ภักดี  
299 นาย เจ๊ะอารง บือแน สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกอลำ จ.586  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/12/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550 21 ต.ค.49 21 ต.ค.64   85/10 ม.8 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.ปัตตานี ความมั่นคง มอบตัว 16 ม.ค. 51 วันที่ 20 มิ.ย.49 ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9505-00102-35-6 18 ม.ค.2502 พ.ต.ท.ภักดี  
300 นาย ดอฮะ กาหลง สะสมกำลังพลหรือจัดหาอาวุธ หรือรวบรวมทรั ก่อการร้ายฯ บ่อยุงกอลำ จ.587  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 6/12/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550 21 ต.ค.49 21 ต.ค.64   70/2 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 ธ.ค. 50 วันที่ 20 มิ.ย.49 ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3-9410-00515-60-1  พ.ศ.2487 พ.ต.ท.ภักดี  
301 นาย ดอเละ สาและ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.558  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/12/2006 สายบุรี 168 /2549  17 พ.ย.49  17 พ.ย.69   66  ม.1  ต.ตะโละดือรามัน  อ.กะพ้อ  จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 9 มิ.ย. 50 วันที่  17 พ.ย.  2549 เวลา 06.30  น. ถ.สายบุรี  ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ( ลอบวางระเบิดในกระถางต้นไม้หน้าร้านขายกาแฟ ) 3-9411-00036-81-1  1 ม.ค.2521    
302 นาย มูฮำมัดอัสมิน ฮายอ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.567  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/12/2006 เมืองปัตตานี 849  /2549  1 ต.ค.49  1 ต.ค.69   3/1  ม.5  ต.ปูยุด  อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 28 ธ.ค. 49 วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลาประมาณ 21.15 น.บนถนนตลาดบ้านปูยุด ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี( ยิง จสต.ศักดิ์ มะยีแต) 3-9401-00257-30-1  6 ส.ค.2513    
303 นาย อับดุลเลาะ ฮายอ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.568  /2549 ศาลจังหวัดปัตตานี 27/12/2006 เมืองปัตตานี 849  /2549  1 ต.ค.49  1 ต.ค.69   3/1  ม.5  ต.ปูยุด  อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 27 ธ.ค. 49 วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลาประมาณ 21.15 น.บนถนนตลาดบ้านปูยุด ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี( ยิง จสต.ศักดิ์ มะยีแต) 1-9401-00013-77-5  7 มิ.ย.2528    
304 นาย มือฮามะไซดี เจะหะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.25  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 18/1/2007 ปะนาเระ 2 /2550  2 ม.ค.50  2 ม.ค.70   47  ม.1  ต.มะนังดาลำ  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 27 เม.ย. 50 วันที่ 2 ม.ค. 2550 เวลา 09.30  น.ที่. ม.3  ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตานี( ยิงผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ) 3-9407-00184-34-8  26 ก.ย.2525    
305 นาย มะซูกรี เต๊ะแต ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.43  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/1/2007 มายอ 12 /2550  22 ม.ค.50  22 ม.ค.70   2  ม.2 ต.กอลำ  อ.มายอ  จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 30 ม.ค. 50 วันที่ 22 ม.ค.2550  เวลาประมาณ 09.40 น. ม.5  ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตานี (ยิงนายเฉลิม อินทฤทธิ์ ที่อู่ซ่อมรถ ) 3-9410-00519-33-0  9 ก.ย.2523    
306 นาย อัสบูลเลาะห์ เต๊ะแม ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฆ่าผู้อื่น   จ.44  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/1/2007 มายอ 12 /2550  22 ม.ค.50  22 ม.ค.70   108  ม.2  ต.ร่มไทร  อ.สุคีริน จ.นราธิวาส  ความมั่นคง จับกุม 5 ก.ย. 50 วันที่ 22 ม.ค.2550  เวลาประมาณ 09.40 น. ม.5  ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตานี (ยิงนายเฉลิม อินทฤทธิ์ ที่อู่ซ่อมรถ ) 3-9602-00250-89-9   19 พ.ย.2525    
307 นาย อับดุลสะตาร์ เซ็ง ร่วมกันฆ่าผู้อื่น ฆ่าผู้อื่น   จ.52  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 30/1/2007 หนองจิก 11 /2550  28 ม.ค.50  28 ม.ค.70   10/1  ม.1  ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 6 มี.ค. 50 ยิงนายปกรณ์ จงศุจิพันธ์ วันที่  28  ม.ค. 50 เวลา 21.00  น.ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 3-9403-00161-50-2  21 เม.ย.2520    
308 นาย นายนิมิตร เลาะลาแม ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พยายามฆ่า   จ.136  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 29/4/2007 ปะนาเระ 113 /2549  15 ต.ค.49  15 ต.ค.49   78/1  ม.4  ต.บ้าน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ ความมั่นคง เสียชีวิต 12 ก.พ. 51 วันที่ 15 ต.ค. 49 เวลา13.00 น. ที่บ้านบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ยิงนายบือราเฮง ซารี อสจ.ปะนาเระ หน้ามัสยิดบางมะรววด 1-9501-00086-91-8  6 ก.ย.2529    
309 นาย มาหามะหรือเซ็ง ดาโอะ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พยายามฆ่า   จ.137  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 28/4/2007 ปะนาเระ 113 /2550  15 ต.ค.49  15 ต.ค.49   91/3  ม.4  ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตานี ความมั่นคง มอบตัว 10 พ.ย. 51 วันที่ 15 ต.ค. 49 เวลา13.00 น. ที่บ้านบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ยิงนายบือราเฮง ซารี อสจ.ปะนาเระ หน้ามัสยิดบางมะรววด ) 3-9404-00270-44-3  17 ต.ค.2522    
310 นาย มะแอ แวนิ ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ พกพาไปในที่สาธารณหรือหมู่บ้าน ฆ่าผู้อื่น   จ.139  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 1/5/2007 เมืองปัตตานี 70 /2550  1 พ.ค.50  1 พ.ค.70   28  ม.5  ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 26 พ.ค. 50 วันที่  29 ม.ค.  50 เวลา 21.10 น.ที่ถนนโรงเหล้าสาย ก. หน้าบ้านเลขที่  79/20 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี (ยิงนายขจรพันธ์ ซุ่มหิรัญนายธันยาบูรณ์ 3-9401-00346-41-0  22 พ.ย.2525    
311 นาย อีลียะห์ จะปะกิยา ร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยวิธีการทารุณโหดร้าย ลักทรัพย์ และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะ ก่อการร้ายฯ บ่อยุงพงสตา จ.446  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/10/2007 เมืองปัตตานี 749 /2550  2 ต.ค.50  2 ต.ค.70   86 ม.9 ต.ประจัน  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 10 ต.ค. 50 วันที่ 2 ต.ค. 50 เวลา 17.00 น. ที่ถนนสาย 410 หน้าตลาดนัดปูยุด ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี (ยิง จสต.อภิสิทธิ์ กสิวุฒิ ) 1-9410-00005-67-4      
312 นาย อาสมาล เจะบา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับบอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.451/1  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 9/10/2007 สายบุรี 187 /2550  23 ก.ย.50  23 ก.ย.70   47 ม.1 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 มี.ค. 51 วันที่ 23 ก.ย.50 เวลา 18.30 น. ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี(นส.กามารียา มะลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ต.บางเก่า 3-9407-00094-95-1  6 ม.ค.2524    
313 นาย ฮาเล็ง สาแม็ง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับบอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.451/2  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 9/10/2007 สายบุรี 187 /2550  23 ก.ย.50  23 ก.ย.70   188 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 21 ต.ค. 50 วันที่ 23 ก.ย.50 เวลา 18.30 น. ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี(นส.กามารียา มะลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ต.บางเก่า 3-9407-00357-24-2  6 ม.ค.2529    
314 นาย ลุดพี มามุ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับบอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.451/3  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 9/10/2007 สายบุรี 187 /2550  23 ก.ย.50  23 ก.ย.70   82 ม.2 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 21 ต.ค. 50 วันที่ 23 ก.ย.50 เวลา 18.30 น. ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี(นส.กามารียา มะลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ต.บางเก่า 2-9407-00008-27-4  19 ส.ค.2530    
315 นาย ฮาแว บาโว๊ะ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าผู้อื่น   จ.474  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 11/10/2007 ไม้แก่น 41 /2550  2 ก.ย.50 2 ก.ย.70   7 ม.1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 3 ธ.ค. 51 วันที่ 2 ก.ย.50 เวลา 11.20 น.ที่ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (คดีคนร้ายยิงนายฉลอง  อาภากร  ศึกษานิเทศก์ สพท.เขต 3 ปัตตานี เสียชีวิต ) 3-9407-00096-14-0  11 กค.2517    
316 นาย รอมือลี ดูกา ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.508  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 25/10/2007 ยะรัง 48 /2550  28 มี.ค.50  28 มี.ค.70   15 ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 29 ต.ค. 50 วันที่ 28 มี.ค.50 ถ.สายอำเภอยะรัง -มายอ ม.4 ต.ยะรัง อ.รัง จ.ปัตตานี (ยิงนายแสงทิพย์ จันทร์ดีดา เวลา 11.20 น. ) 2-9604-00006-15-2  1 ม.ค.2512    
317 นาย อิสมาน บูดิง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.528  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/11/2007 ยะรัง 236 /2550  1 ก.ย.50  1 ก.ย.70   57/1 ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม  8 พ.ย. 50 วันที่  1 ก.ย.50  เวลา  13.30 น. (ยิง นักศึกษา มอ.ปัตานี) 2-9410-00018-24-3  20 ก.พ.2530    
318 นาย อับดุลรอฟา ปูแทน ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.529  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/11/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550  20 มิ.ย.50  20 มิ.ย.70   26 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม  20 พ.ย. 50 วันที่ 20 มิ.ย. 50  เวลา 12.00 น. ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  (ยิง ดต.บุญธรรม  ถาวรศิลป์ เสียชีวิต บนถนน สายปัตานียะลา) 3-9410-00539-90-0      
319 นาย มูฮามัดยากี สมาแอ ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง หรือพกพาในหมู่บ้านทางสาธารณะ ฆ่าผู้อื่น   จ.529/1  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 8/11/2007 บ้านโสร่ง 45 /2550  20 มิ.ย.50  20 มิ.ย.70   37 ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม  10 พ.ย. 50 วันที่ 20 มิ.ย. 50  เวลา 12.00 น. ที่ ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  (ยิง ดต.บุญธรรม  ถาวรศิลป์ เสียชีวิต บนถนน สายปัตานียะลา) 3-9410-00546-08-6 1 พ.ย. 2519    
320 นาย มามุ อาแด ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.218  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   43 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ธ.ค. 50 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00323-54-3      
321 นาย อาบีดิน มาแจ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.219  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   44 ม.4 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ม.ค. 51 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2-9410-00014-88-4      
322 นาย อัสมาน ตาเยะ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.220  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   126/1 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ม.ค. 51 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00321-15-0      
323 นาย มาห์รุดิน ตาเยะ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.221  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   126 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ม.ค. 51 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00321-16-8      
324 นาย มอหะหมัดรอยาลี สะนอ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.223  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   134 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 1 ธ.ค. 50 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00323-55-1      
325 นาย อับดุลฟัตตาห์ สาและ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.224  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   52/1 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 14 ม.ค. 51 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9402-00320-42-1      
326 นาย อาซัน บากา ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.225  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   82 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความมั่นคง จับกุม 4 ธ.ค. 50 วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2550 เวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันไป ที่เขต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3-9403-00457-89-4      
327 นาย มะกาแม เจ๊ะมะ ร่วมกันสะสมกำลังพลจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้รับการฝึกการก่อการร้ายตระเตรียมการอื่นใดยุยงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อการ้ายเป็นคณะบุคคลมีความมุ่งหมายเพื่อการมิชอบด้วยกฎหมายและซ่องโจร ก่อการร้ายฯ บ่อยุงบ้านสลาม จ.226  /2550 ศาลจังหวัดปัตตานี 20/11/2007 นาประดู่ 4 /2550  1 พ.ย.50  1 พ.ย.65   49 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี