ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

smes-link

 


 

หนังสือแจ้งเวียน

  

ภาพกิจกรรม

 

 

DSC00630

 

    ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมเยียนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ) ให้การตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี อาคารสุนทรฤทธิภักดี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 

100398

 

    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ หมู่ ๒ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

DSC00441

       หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี (นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์) และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี (ว่าที่ ร.ต.พงศธร รัตนประพันธ์) โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานี สร้างความเป็นธรรมให้แก่นายซุกรี แวนาแว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี อาคารสุนทรฤทธิภักดี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

DSC00402

      ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๘ (นายสุรศักดิ์  เรียงเครือง) ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ) ร่วมให้การตอบรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี อาคารสุนทรฤทธิภักดี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

DSC00304 

      นายวีระพงค์  แก้วสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานี  ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลตันหยง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน