คำขวัญจังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้...... ...  
 
 


นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นายลือชัย  เจริญทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(3)
นายทรงกลด  สว่างวงศ์

 


 

 
     
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 
 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร 0-7334-9002 โทรสาร 0-7334-9002   e-mail : pattani@moi.go.th