สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียน       จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

เกี่ยวกับกิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ๒๐๑๕" พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีระยะทางปั่นจักรยานรวมทั้งสิ้น ๓๒ กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แผนที่เส้นทาง


    เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ลานวัฒนธรรม) ตรงไปข้ามสะพานโกสินทร์สี่แยกสโมสรเทนนิส เลี้ยวขวาผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สี่แยกสำนักงานสรรพากรเลี้ยวซ้ายผ่านสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตรงไปผ่านโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำผ่านสำนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองปัตตานี (บ้านยูโยด่านภาษี) โค้งซ้ายผ่านบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สี่แยกปากน้ำตรงไปผ่านวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1 โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ปัตตานี สามแยกเลี้ยวขวา สามแยกเลี้ยวซ้ายเลียบเส้นทางแม่น้ำปัตตานี เลี้ยวซ้ายเข้าจุดพักที่ 1 (สวนจ้าวทะเล) (มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ) ออกจากจุดพักจุดที่ 1 เลี้ยวขวา ผ่านสวนสมเด็จย่า เลี้ยวซ้ายผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด วงเวียนสำนักงานขนส่ง ตรงไปตถนนสามัคคี ข้ามสะพานโกสินทร์สี่แยกโกสินทร์ เลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลปัตตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ตรงไปทางเส้นทางหมายเลข 42 ผ่านวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โรงแรม CS ปัตตานี Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตรงไปสามแยกปัตตานี คอนกรีตเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลวงหมายเลข 42 ผ่านบ้านปะกาฮะรัง ศูนย์บริการเชฟโรเลต ขึ้นสะพานต่างระดับ ข้ามแม่น้ำปัตตานี บ้านตะลุโบ๊ะ แวะพักจุดพักจุดที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารปัตตานี (มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ) ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร เดินทางต่อตามเส้นทางหมายเลข 42 เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านบานา ผ่านหมู่บ้านแหลมนก ผ่านทุ่งนาเกลือ ผ่านเรือนจำปัตตานี สี่แยกนาเกลือ เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ตรงไปตามเส้นทางถนนนาเกลือ ผ่านโรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนอนุบาลแหลมทองปัตตานี วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ผ่านศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี สี่แยกบริษัทพิธาน ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนปรีดา สี่แยกปัตตานีภิรมย์ ตรงไปข้ามสะพานศักดิ์เสนีย์ ผ่านศาลหลักเมืองปัตตานี สิ้นสุดระยะทางหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ลานวัฒนธรรม) ระยะทาง 30 กิโลเมตรตามเส้นทาง

ภาพกิจกรรม