>>       จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

 

 

 

 

 

      << ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดการซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"   ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่มต้นที่ลานศิลปวัฒนธรรม  โดยใช้เส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางที่ใช้ปั่นจริงทุกประการ 

        << ผู้สมัคร "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"  รับของพระราชทานที่ระลึกตามรายละเอียด ที่นี่ 

      “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา๕ ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั้งประเทศ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายใต้กิจกรรม "รวมพลังแห่งความกตัญญ และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ" โดยกำหนดเส้นทางจักรยานสิริมงคล ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

     จังหวัดปัตตานี จัดประชุมกำหนดเส้นทาง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" โดยในการกำหนดเส้นทางจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดชายแดนใต้
     >>>กำหนดวันซ้อมปั่่นจักรยาน ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่ลานศิลปวัฒนธรรม
     >>>กำหนดวันซ้อมปั่่นจักรยาน ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่ลานศิลปวัฒนธรรม

    >>>กำหนดวันซ้อมปั่่นจักรยาน ครั้งที่ ๓ ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่ลานศิลปวัฒนธรรม

 

    กำหนดการ เริ่มต้นเวลา 15.00 น. ขบวนรถจักรยานออกจากลานศิลปวัฒนธรรม เลี้ยวขวาผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี – สี่แยกโกสินทร์ตรงไปขึ้นสะพานสามัคคี – เส้นทางถนนสามัคคีตรงไป – ผ่านวัดหลักเมืองปัตตานี – ผ่านวงเวียนสำนักงานขนส่ง ตรงไปผ่านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี – เลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าสวนสมเด็จฯ – ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล – เลี้ยวขวา ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยปัตตานี – เลี้ยวขวาสี่แยกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี – ผ่านสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี – ผ่านวงเวียนสำนักงานขนส่งตรงไป –ทางเข้าประตูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผ่านสถาบันกัลยานิวัฒนา - ผ่านสำนักงานอธิการบดี)ตรงไป –ประตูทางออกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - วงเวียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลี้ยวซ้าย – เข้าสู่ถนนเจริญประดิษฐ์ตรงไป – ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาตรงไป –ผ่านโรงแรมมายการ์เดนส์สี่แยกหลังวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมะกรูดตรงไป – ผ่านสามแยกสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี เลี้ยวขวาขึ้นสะพานเดชา – ผ่านถนนพิพิธตรงไป– แยกกรุงไทยเลี้ยวขวา – เข้าสู่เส้นทางถนนยะรัง –จุดพักที่ 1 มัสยิดกลางปัตตานี (ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม) ออกจากมัสยิดกลางปัตตานีเลี้ยวขวาตรงไป– ผ่านสุสานกุโบร์โต๊ะอาเยาะห์ (จะบังติกอ)มัสยิด รายออัลฟาฎอนี– แยกตะลุโบะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ปัตตานี – นราธิวาส) – ผ่านสถานีขนส่งปัตตานี - ผ่านโครงการปัตตานีจายา สามแยกบานาตรงไป– ผ่านโรงเรียนศาสนูปถัมภ์บ้านบานา –ออกถนนด้านซ้ายเส้นทางหลังฮ้วงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ผ่านมัสยิดกรือเซะ–เลี้ยวขวากลับรถหน้ามัสยิดกรือเซะ–(ย้อนศรเส้นทางเดิม) ผ่านฮ้วงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวผ่านโรงเรียนบ้านกรือเซะ– ผ่านสามแยกบานา ตรงไปผ่านโครงการปัตตานีจายา เลี้ยวขวาถนนรามโกมุทตรงไป–สี่แยกพิธานเลี้ยวขวาตรงไปถนนนาเกลือ – เข้าสู่ถนนนาเกลือ – จุดพักที่ 2 วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) (ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาพุทธ) – ออกจากวัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) เข้าสู่ถนนอาเนาะรู ผ่านศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียว – สามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปะนาเระตรงไป–ผ่านหน้าโรงเรียนจ้องฮั้ว – สี่แยกธนาคารกรุงเทพ – เลี้ยวขวาเข้าถนนปรีดาตรงไป – ขึ้นสะพานศักดิ์เสนีย์ – ผ่านศาลหลักเมืองปัตตานี ถึงจุดสิ้นสุดลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี สิ้นสุดระยะทาง 29 กิโลเมตร