เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก ระบบเตือนภัยจังหวัดปัตตานี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดทไทยและจังหวัด ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดปัตตานี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗